Missbruk

Alla som bor i Torsås kommun ska kunna vända sig till Torsås kommuns socialtjänst, IFO för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn/ungdomar,  eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk, våld i nära relation eller problem med din försörjning.

Socialtjänstens ”En väg in” fungerar som en mottagningstelefon där personer kan få en snabbare kontakt med en handläggare för att tex. lämna orosanmälningar, få information om alla olika stöd och insatser som man kan få samt att man kan få hjälp med hur man får kontakt med en handläggare på IFO inom ett specifikt område. Det är hit medborgarna vänder sig för en första kontakt med socialtjänsten.

Ni ringer till receptionen som vanligt som sen alltid kopplar er till IFO:s mottagningstelefon. En socialsekreterare bemannar mottagningstelefonen.

Undantagsfall är om ni vill prata med en specifik handläggare då kopplas ni dit. Om den handläggare som ni vill prata med inte svarar så kopplar receptionen er till mottagningstelefonen som sedan hjälper er vidare.

På dessa sidor hittar du information som rör missbruk.