Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Missbruk

Missbruk kan vara mycket. Du kan exempelvis ha problem med alkohol, droger, spel, tobak eller doping. Missbrukare är den som upprepade gånger hamnar i svåra livssituationer på grund av sitt beroende och som ändå fortsätter.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i dessa frågor.

Information om missbruk – är du beroende eller känner du någon som är beroende?
Information om behandlingsmodeller