Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Missbruk och våld

Missbruk kan vara mycket. Du kan exempelvis ha problem med alkohol, droger, spel, tobak eller doping. Missbrukare är den som upprepade gånger hamnar i svåra livssituationer på grund av sitt beroende och som ändå fortsätter.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i dessa frågor.