Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9 Läs mer ›

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten.

Så anmäler du

Kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO) Växel tfn: 0486 331 00.
Kontorstider helgfria vardagar mån-tors 08.00-12.00 och 13.00-16.00
fredagar 08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vid akuta anmälningar utanför kontorstid kontakta Sydostjouren 020-45 39 00. Du kan vara anonym.

Vad innebär det att vara anonym?

Att vara anonym innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en ansökan eller en anmälan?

En anmälan kan leda till att en utredning inleds och en ansökan leder alltid till att utredning inleds. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser. Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överenskommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

 

Information om anmälan, ansökan och utredning
Information om BBIC-modellen och samverkan