Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Så anmäler du

Under kontorstid
– Helgfria vardagar mån-fre 08.00-12.00, 13.00-16.00
Kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO), växel tfn: 0486-331 00

Utanför kontorstid – vid akuta anmälningar
Kontakta Sydostjouren 020-45 39 00, länk till Sydostjourens hemsida och Sydostjourens e-tjänst för orosanmälan

Vad innebär det att vara anonym?

Att vara anonym innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en ansökan eller en anmälan?

En anmälan kan leda till att en utredning inleds och en ansökan leder alltid till att utredning inleds. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser. Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överenskommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

 

Information om anmälan, ansökan och utredning
Information om BBIC-modellen och samverkan