Matförgiftning

Har du blivit dålig av något livsmedel du köpt eller ätit i Torsås kommun, är det viktigt att du anmäler detta till bygg- och miljöförvaltningen. En snabb anmälan underlättar utredningen och kan skydda andra från att bli dåliga. Anmälan eller andra klagomål görs till bygg- och miljöförvaltningen via telefon 010-35 33 100 (vxl). Du kan välja att vara anonym.

Mer om symtom på matförgiftning finns i länken till höger.

Snabb anmälan

En snabb anmälan underlättar utredningen av smittkälla och kan skydda andra från att bli sjuka. För att vara behjälplig vid utredning av vad som orsakat matförgiftningen bör du vid kontakt med förvaltningen försöka uppge följande:
•Vad tror du orsakade din sjukdom?
•Var köptes den mat som misstänks ha orsakat sjukdomen (restaurang eller butik)?
•När åt du av maten som du misstänker orsakade matförgiftningen (datum och tid)?
•Var det fler personer som åt av den misstänkta maten?
•Hur många av dessa blev sjuka med likartade symptom?
•När blev du sjuk (datum och tid)?
•Vilken typ/typer av sjukdom har du drabbats av? (feber, illamående, magont, kräkningar, diarré, huvudvärk, hudrodnad, ont i kroppen, påverkan på balanssystemet, annat)
•Har du haft kontakt med läkare?
•Är du återställd och i så fall när blev du återställd?

Hygien hemma

Hemma undviker du bäst att bli matförgiftad genom att hålla rent och tvätta händer och diska skärbrädor ordentligt. Annat man kan tänka på är att ha tillräckligt kallt i kylskkåpet (inte över 8 grader) och att råvaror och lagad mat skiljs åt, och att följa varornas förvaringsanvisningar.