Hushållens avfall

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Torsås, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinges kommun. Det är också deras uppgift att informera dig om hur du källsorterar eller minskar mängden avfall. De svarar på alla frågor om avfallshantering, taxor, öppettider för återvinningscentraler med mera.

Återvinningscentralen (ÅVC) i Torsås

Här kan du lämna ditt sorterade grovavfall. Det finns personal på plats som svarar på frågor och visar hur grovavfallet ska sorteras. Tänk på att använda genomskinliga sopsäckar så att ditt förpackade avfall är synligt för personalen.

Mini-ÅVC i Gullabo

Mini-ÅVC är mindre, mobila, återvinningscentraler som besöker vissa mindre landsbygdsorter. Mini-ÅVC erbjuds i Gullabo den första måndagen i varje månad.

Återvinningsstationer (ÅVS)

På återvinningsstationer lämnar du förpackningar och tidningar samt på de flesta ÅVS:er batterier. För återvinningsstationerna ansvarar Kretslopp Sydost.
Om stationen behöver städas eller tömmas anmäl digitalt via sopor.nu/hittaatervinningen. Har du synpunkter kontakta Kretslopp Sydost.

ÅVS Torsås kommun:

  • Torsås, Västra Industrigatan
  • Torsås, Sporthallsparkeringen
  • Bergkvara, Vågen
  • Söderåkra, Ekesvägen
  • Gullabo, Marknadsplatsen