Kravverksamhet

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse skickas ut om fakturan inte är betald på fakturans förfallodag. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen.

Inkasso

Ett inkassokrav skickas ut om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen. En avgift för inkassokravet tas ut med 180 kronor.

Om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag, lämnas inkassokravet vidare till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan till kronofogdemyndigheten tillkommer kommunens kostnader, ansökningsavgift och ränta.