Tips på hur du kan ställa om hos dig

Vill du ställa om en lite bit av din gräsmatta eller hela din trädgård, eller varför inte en blomkruka på balkong. Ja det behöver faktiskt inte vara så stort, men vi behöver mer blommande växter som blommar över hela säsongen. Vi behöver också bra ställen där insekterna kan bo och säkerställa att det finns lite vatten under torra årstiden.

vill ni läsa mer har vi samlat lite hemsidor och skrifter nedan Det finns massor att läsa i ämnet.

Äng på flera sätt, ökad biologisk mångfald

Långsamt men bekvämt

  • Slå gräsmattan 1 ggr/år, ta bort gräs och blommor. Med tiden blir det mer blommor.

Snabbt men mer jobb

  • Kratta gräsmattan, så att kala fläckar skapas, ta bort upprivet gräs, så ängsblommor i de kala områdena, med fördel sås fröna under hösten.
  • Alternativ, ta bort grässvålen och lägg i lämpligt material, så sedan in med frön eller plantor. Frön och plantor planteras med fördel under hösten.
  • Tänk på att använd frön och plantor av inhemska arter med lokalt ursprung eller kontroller innan plantering att det inte är en art som är en så kallad invariabelart.

Tips för ökad biologisk mångfald

Rensa inte bort allt ogräs

  • Visste du att många vildbin använder blommande tistlar och maskrosor som näringskälla. Marktäckande växter i rabatterna kan vara ett alternativ om ogräs får en att se rött, då kan man både ha en rik växtlighet och själv välja vad som ska blomma.

Välj mormorsväxter

  • Välj mer vilda sorter av inhemska arter. Du kan plocka frön själv från en äng i närområdet, vilda arter av buskar och träd är generellt bra. Äldre sorter har ofta mer mat för pollinerande insekter än moderna sorter som förädlats fram för en viss färg eller form, på bekostnad av produktionen av pollen och nektar.

Låt gräsklipparen vila

  • Vill du främja biologisk mångfald, klipp gräsmattan mer sällan. Ni kan ex klippa gräsmattan där barnen leker och låta övrigt gräs får växa. Behöver ni, så kan ni klippa lite gångar i gräsmattan, så ni kan ta er fram.
  • Att inte använda motorgräsklippare är också ett sätt att ta hänsyn till miljön.

Planera för lång blomning

  • Se till att alltid något i din trädgård är i blomning, från tidig vår till sensommar.

Hjälp småfåglar och vildbin lite extra

  • Fågelholkar, Insektshotell, humleholkar i soligt läge.  Ställ ut ett fat, men små sten i, fyll på med lite vatten, nu har du en vattenautomat. Se till att ha lite buskar som skydd gärna vide/salix som också blommar tidigt på våren.