Så här funkar kommunstyrelsen – sidor för dig som är barn

Kommunstyrelsen håller samman arbetet i kommunen och delar ut arbetsuppgifter på olika nämnder.

Det är de politiker som sitter i kommunfullmäktige som bestämmer vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och i nämnderna. De bestämmer också vem som ska vara ordförande i de olika nämnderna.

Kommunstyrelsen har en ordförande, ungefär som i ett elevråd eller i en förening. Man kan ha flera ordförande som kan hoppa in om den vanliga ordföranden är sjuk eller inte kan vara med.  Kommunfullmäktige bestämmer vem som ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Skulle du vilja vara ordförande i en kommunstyrelse? Varför, eller varför inte?

Så här funkar kommunen
Så här funkar en nämnd
Så här funkar kommunfullmäktige
Så här funkar revisionen