Särskilt boende / demensboende

När behovet av vård och omsorg blir så stort att du inte längre känner dig trygg hemma trots stödinsatser, finns olika former av boenden som alternativ. Då kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt område.

Om två makar, sambor eller registrerade partners önskar att bo i samma boende, trots att endast en person har beviljats särskilt boende, behandlas detta som en så kallad pargaranti.

För att få tillgång till det särskilda boendet gör biståndshandläggaren en prövning av behovet. Kontakta din biståndshandläggare för detta.

Det finns olika sorters boenden:

  • Särskilt boende för äldre (äldreboende). Där finns det personal dygnet runt.
  • Demensboende. Där bor personer med svår glömska. Där finns personal dygnet runt.
  • Serviceboende. Ett tillgängligt boende med möjlighet att äta i matsal och närhet till hemtjänst
  • Tillfällig korttidsvistelse. Där kan du bo en kort tid för att du ska återhämta dig eller för att dina anhöriga ska få avlastning. Där finns personal dygnet runt.
  • Regelbunden korttidsvistelse, så kallad växelvård t ex en vecka på korttidsvistelse och en vecka hemma.

Mariahemmet (SÄBO)
Lunnagatan 1
Torsås

Solgläntan (SÄBO, korttids/växelvård)
Stommagatan 4
Söderåkra