Coronasidan (2020)

Den här sidan uppdateras inte längre.
Till Allt om Covid-19 för 2021

Folder om Corona (att skriva ut eller ladda ner)
Så här fungerar kommunens Matservice 
Föreningsstöd med anledning av covid-19
Stöd och råd till företagUppdaterad 5 januari 2021 klockan 13:35

Distansundervisning och mat för högstadiet, årskurs 7-9

Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om den 18 december 2020 har krisledningsnämnden i Torsås kommun den 22 december 2020 beslutat att all undervisning vid kommunens högstadieklasser ska ske på distans fram till den 24 januari 2021.Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-6.

Beslutet innebär distansundervisning från måndag den 11 januari till fredag den 21 januari för elever i årskurs 7-9. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt.

Skollunchen ersätts med matlåda alternativt matersättning.

·       Anmälan om lunch görs senast dagen innan. Till anmälan (extern länk)

·       Lunchen hämtas utanför matsalen på den närmaste skolan klockan 11.30 – 12.30 varje dag.

·       Matersättning, 35 kr/dag, betalas ut i efterhand på blankett. Denna skickas ut till målsman och kan även fås via skolan. Ifylld blankett lämnas till mentor.

I Bergkvara, Gullabo och Söderåkra hämtar du maten vid ingången till köket. I Torsås hämtar du maten vid den uppmärkta glasdörren mot busshållplatsen. Obs! Maten hämtas utomhus. Ring på klockan så kommer personalen.

Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.


Uppdaterad den 4 januari 2021 klockan 14:10

Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november kan därför enskilda näringsidkare söka ett nytt statligt omsättningsstöd. Läs mer om möjligheten till statligt omsättningsstöd på sidan Stöd och råd till företag.

Till sidan Stöd och råd för företag.


Uppdaterad 22 december 2020 kl 15:40

Torsås kommun vidtar strikta åtgärder för att minska smittspridningen. Kommunen avråder starkt från besök på särskilda boenden.

Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om i fredags, har Krisledningsnämnden i Torsås kommun idag, den 22 december, fattat följande beslut:

–        All undervisning vid kommunens högstadieklasser skall ske på distans fram till den 24 januari 2021.

–        All verksamhet inom Torsås kommunkoncern ska vara stängt, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård- och omsorg. Detta innebära att kommunhuset, bibliotek, fritidsgård och sporthall kommer att hållas stängd till och med den 24 januari 2021.

–        All verksamhet inom kommunkoncernen som kan ske på distans eller hemifrån skall med omgående verkan utföras på det viset. Torsnet och TBAB kommer därför att hållas stängt för fysiska besök fram till den 24 januari.

Angående distansundervisning på högstadiet:
Distansundervisningen berör årskurs 7-9. Distansstudierna bedrivs från 11 januari till och med fredag den 22 januari. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Skollunchen ersätts med matlådor alternativt kostnadsersättning. Mer detaljerad information kommer senast den 5 januari till berörda elever och vårdnadshavare.
Rektor Mikael Espelund, 0486-33511, är på plats från och med den 28 december och kan svara på eventuella frågor vad gäller högstadiet.

Angående kommunhuset:
Från och med den 23 december till och med den 24 januari kommer servicecenter i kommunhuset vara stängd för besökare på grund av anpassning till nya Covid-19-restriktioner. Det går fortfarande att ringa 0486-33 100 för att få svar på frågor. Besökare till tjänstepersoner kommer att hämtas utanför receptionen vid avtalad tid.

Angående biblioteket:
Allmänheten kan beställa bokkassar och kan hämta reservationer, men efter avtalad tid vid dörren. Allmänheten kan få hjälp med utskrifter och kopior av dessa under förutsättning att de kan skickas på epost och ges ut vid avtalad tid.
Mer information om bibliotekets verksamhet finns på bibliotekets hemsida: bibliotek.torsas.se

Till bibliotekets sida

Angående fritidsanläggningar:
Torsås kommuns sporthallar, gymnastiksalar och stenmjölsplan hålls stängda för all verksamhet från och med den 22 december till den 24 januari. Detta gäller även kommunens fritidsgård.

Angående hävt besöksförbud på särskilda boenden:
Folkhälsomyndigheten har inte förlängt besöksförbudet på särskilda boenden. Det lyfts från den 23 december. Dock avråder kommunen starkt från besök då kommunen sedan tidigare har haft bekräftat smittade, både brukare och medarbetare. Detta även med tanke på pågående smittspårning.

 


Uppdaterad 19 december 2020 klockan 15:30

Ytterligare åtgärder vidtas

Regeringen ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19. Vid en pressträff under fredagen lämnades därför besked om ytterligare nationella restriktioner.

Till Regeringens webbplats för mer information (extern länk)

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Från den 7 januari gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken.

Till Folkhälsomyndighetens webbplats för mer information (extern länk)


Uppdaterad 11 december 2020 klockan 15:50

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Torsås kommun. Förbudet gäller från den 13 december 2020 till och med den 22 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Uppdaterad 11 december 2020 klockan 14:05

OBS! På måndag den 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag. Texten i sms:et som har avsändaren ”FoHm och MSB” kommer lyda:

”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Regeringen och myndigheterna vill understryka hur angeläget det är att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Inför stundande helger och ledigheter är detta extra angeläget och genom sms hoppas de kunna nå den största delen av Sveriges befolkning. Telia, Tele2, Telenor och Tre och med och sprider den viktiga information i det allvarliga läge vi befinner oss i.

Till Länsstyrelsen Kalmars webbplats för mer information (extern länk)

 


Uppdaterad 10 december 2020 klockan 14:20

 

 


Uppdaterad 3 december 2020 klockan 15:10

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boende i Torsås kommun. Förbudet gäller från fredag klockan 13.00 till och med den 12 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Under tiden med besöksförbud avser Folkhälsomyndigheten att arbeta fram en process för hur förbuden ska beslutas efter den 12 december.

Mer information om Folkhälsomyndighetens nya föreskrift gällande särskilt boende (extern länk)

 


Uppdaterad 2 december 2020 klockan 12:oo

Förskolan Eklövet öppnar på måndag

Idag, onsdag den 2 december, har det tagits beslut om att förskolan Eklövet i Söderåkra öppnar måndagen den 7 december. Detta då fler ur personalen håller på att tillfriskna och kan återgå i tjänst.

Under den tid som förskolan har varit stängd har det genomförts en så kallad covidstädning i förskolans lokaler, vilket innebär städning med särskilda åtgärder.

Torsås kommun vill även passa på att i detta sammanhang påminna om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Dessa säger, att om det förekommer konstaterad smitta i hemmet så ska barn i skola och förskola hållas hemma, även om barnen är symptomfria.

 


Uppdaterad 1 december 2020 klockan 15:40

Tre konstaterat smittade vårdtagare på Mariahemmet

Efter provtagning av vårdtagare har smittskyddsenheten konstaterat tre smittade vårdtagare på Mariahemmet i Torsås. På uppdrag av smittspårningsenheten kommer det nu genomföras en provtagning av 64 personer på Mariahemmet, både vårdtagare och ur personalen. Alla fall som hittills har konstaterats finns inom en begränsad grupp.

De anhöriga som är berörda av händelseförloppet har, och kommer fortlöpande, att informeras om vad som gäller.
Torsås kommun vill med anledning av den uppkomna situationen återigen uppmana allmänheten med att vara oerhört restriktiv med besök till kommunens särskilda boenden.


Uppdaterad 27 november 2020 klockan 13.00

Eklövets förskola i Söderåkra hålls fortsatt stängd

Eklövets förskola i Söderåkra kommer fortsatt att hållas stängd på grund av personalbrist och covid-19. Beslut om stängning fattas klockan 13.00 den 27/11 i enlighet med förordningen SFS 2020:115, på delegation av bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson: ”Förordning (SFS 2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta”

Beslutet gäller från den 30/11- till och med 2/12. I dagsläget är tre personal konstaterat smittade av covid-19. Ytterligare sex ur personalen ska provtas på måndag.

Om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten och inte kan ordna omsorg på annat sätt, ta i detta fall kontakt med ansvarig rektor.

Föräldrars frågor hänvisas till Maria Karlsson: 0486-33 459

 


Uppdaterad 25 november 2020 klockan 09.25

Stängning av Eklövets förskola på grund av misstänkt spridning av Covid-19

Från och med 25/11 klockan 12.00 och veckan ut kommer Eklövets förskola i Söderåkra vara stängd på grund av personalbrist och misstänkt Covid-19. I dagsläget är en personal konstaterad smittad. Två väntar på provsvar och ytterligare fyra är hemma med symptom.

Om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten och inte kan ordna omsorg på annat sätt, ta i detta fall kontakt med ansvarig rektor. Beslutet är taget av huvudman (Torsås kommun).

Beslut om stängning togs klockan 08.00 den 25/11 i enlighet med förordningen SFS 2020:115 på delegation av bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson.

”Förordning (SFS 2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta”

Föräldrars frågor hänvisas till rektor Maria Karlsson: 0486-33 459.

 


Uppdaterat 24 november 2020 klockan 16:05

Det är viktigt att ta hand om sig i tider som kan uppfattas som mörka och tråkiga. Under våren tog Sveriges myndigheter fram en sida med samlad information, länkar och råd kring psykisk hälsa i kristider.
Där finns allt anpassat för målgrupper och behov, och även övergripande information.

Till sidan Uppdrag Psykisk hälsa (extern länk)


Uppdaterat 17 november 2020 klockan 09:45

Regeringens besked under måndagen manar till mycket stor försiktighet i umgänget med andra.
Till presskonferensen från regeringen (extern länk)

Följande annons från Torsås kommun var införd i lördagens upplaga av Barometern, angående de skärpta lokala råden. ”Det är nu vi kan hindra smittspridningen innan jul. Vi har alla, var och en av oss, därför ett stort personligt ansvar. På kommunen har vi skärpt våra bestämmelser för hemarbete och för de som måste vara i kommunhuset.”

 


Uppdaterat 13 november 2020 klockan 12:45

Torsås kommun har fortsatt en situation som präglas av den pågående pandemin.
Just nu ökar smittspridningen och vi som utförare av insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver planera för att det kan uppstå personalbrist. Vi ser att det finns risk för att våra medarbetare insjuknar i covid-19 eller den vanliga säsongsinfluensan. Tillsammans med att vård av barn ökar innebär det att det kan inträffa situationer då vi inte har tillräckligt med personal för att verkställa de insatser som är beviljade.

Mer information om vad det kan innebära


Uppdaterat 10 november 2020 klockan 15:05

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen. I detta ingår nedan bestämda åtgärder, samt att Länsstyrelsens inför en lokal begräsning om folksamlingar på högst 50 personer.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök. I stort sett gör vi likadant i hela länet.

Här finns alla nya bestämmelser både allmänt och i Torsås kommun.


Uppdaterad 4 november 2020 klockan 10:55

På 1177.se finns mycket information från Region Kalmar Län om utvecklingen angående covid-19. Har du symptom är det viktigt att du gör ett test för att se om du är smittad eller inte.
För mer information om provtagning kan du gå till den här sidan.

Till 1177.s sida om provtagning. (extern länk)


Uppdaterad 30 oktober 2020 kl. 08:45

Torsås kommuns MAS, det vill säga medicinskt ansvarig sjuksköterska, Anette Danielsson säger några ord om hur du bör bära dig åt vid sjukdom i familjen.

 

 


Uppdaterad 29 oktober 2020 klockan 13:05

Smittspridningen av covid-19 ökar i Kalmar län igen.
Socialchef Claes Wiridén om kommunens förberedelser den här gången.

 


Uppdaterad 27 oktober 2020 klockan 12:20

Smittspridningen av covid-19 ökar i Kalmar län igen. En och en halv minut med Håkan Petersson, kommunchef, om saken.


Uppdaterad 23 oktober 2020 klockan 14:55

Just nu ökar antalet fall av covid-19 rejält i hela Kalmar län. De senaste två veckorna ses en trend där antalet fall nästan har fördubblats jämfört med veckan innan. Det skriver Region Kalmar Län på sin hemsida. Där kan man även se dagens presskonferens.

Till regionens hemsida (extern länk)


Uppdaterad 16 september 2020 kl. 10:20

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet på kommunens särskilda boenden. Socialnämnden inväntar riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Under vecka 39 kommer vidare förtydliganden från Torsås kommun.


Uppdaterad 14 september 2020

 


Uppdaterad 9 september 2020

Nu är det förkylningstider. Har du en ung person i din närhet som är eller har varit sjuk? Här finns riktlinjer från folkhälsomyndigheten om vad man ska tänka på för barn och unga.


Uppdaterad 25 augusti 2020 klockan 08:45

 


Uppdaterad 20 augusti 2020 klockan 12.40

Region Kalmar Län meddelar att man kommer att sätta upp ett tält för assisterad provtagning utanför vårdcentralen i Torsås.
Provtagningen är för de ur allmänheten som känner symptom och vill provta sig.
Preliminärt startar provtagningarna den 2 september. Bokning sker via 1177, Sjukvårdsupplysningen.
Till Sjukvårdsupplysningens hemsida.
Till Region Kalmar Läns pressmeddelande om utökad provtagning

 


Uppdaterad 17 augusti 2020 klockan 15.30

Under denna vecka startar skolorna i kommunen sitt läsår.
Vissa lättnader i restriktionerna kommer att införas. Exempelvis återinförs dusch efter idrotten. Gymnasieeleverna går i skolan igen och därmed avslutas deras matservice. Öppna förskolan bedriver också sin verksamhet som vanligt. Dock med restriktioner på hur många som kan komma.
Läs mer om Öppna förskolans verksamhet här .


Uppdaterad 16 juli 2020 klockan 9.00

Tänk på att hålla avstånd i sommar! Ha en skön semester!


Uppdaterad 24 juni 2020 08:30

Torsås kommun behöver din insats inom omsorgen

Resursbanken initierades till följd av ett ökat behov av extra medarbetare inom vård och omsorg i Torsås kommun med anledning av Covid-19. Då regeringen upphävt de reserestriktioner som funnits och vi därmed kan röra oss fritt, förutsatt att vi är friska, kan detta medföra konsekvenser avseende ökad smittspridning. Kommunen måste alltså fortsätta att planera för att vi till hösten får ett större behov av vikarietillsättning med kort varsel. Vi behöver dig och din insats!

För vidare information och ansökan: Annons – personal till vård och omsorg
Så här introduceras nya medarbetare till arbetet i Torsås kommun.

Välkommen med din ansökan!


Uppdaterad 23 juni 2020 12:00

Region Kalmar län håller presskonferens klockan 11:30:
Bred covid-19-testning inleds i länet.
Från fredag 26 juni kan alla med symtom beställa ett självtest via 1177.se för att få besked om de är sjuka i covid-19 eller inte. Läs mer på regionens hemsida.

 


Uppdaterad 18 juni 2020 klockan 13:10

Behöver du prata med någon? Torsås kommun har en stödlinje som du kan ringa eller skicka mail till: 0486-33125, 0486-333 24, stodlinjen@torsas.se


Uppdaterad 15 juni 2020 klockan 10:55

Helgens annonstext i Barometern.


Uppdaterad 12 juni 2020 klockan 09:25

Folkhälsomyndigheten kommer under sommaren ha pressträffar på tisdagar och torsdagar.
Här kan du läsa mer om det.


Uppdaterad 4 juni 2020 klockan 15:30

Region Stockholms telefonlinje på flera språk om coronaviruset blir nu nationell meddelar Folkhälsomyndigheten och regionerna. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna. De talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Telefonnumret är: 08-123 680 00.
Läs mer här.


Uppdaterad 3 juni 2020 klockan 14:10


Uppdaterad 1 juni 2020 klockan 08:40

Helgens text i Barometern, införd lördagen den 30 maj.


Uppdaterad 27 maj 2020 klockan 15:45

En uppdaterad folder för dig som tillhör någon av riskgrupperna. Denna kan med fördel även laddas ned, skrivas ut hemma och ges till någon berörd.
Folder Corona 200527

 

Angående feriearbete för ungdomar i Torsås kommun

Inför sommaren finns en del frågor kring feriearbetande ungdomar i kommunen. Sveriges Kommun och Regioner (SKR) har, med tanke på coronapandemin, lämnat rekommendationer till kommunerna angående detta. Dessa kommer Torsås kommun att följa.

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (covid-19). Detta har medfört att alla feriearbetsplatser inom hemtjänst och äldreboenden inte finns tillgängliga som feriearbetsplatser för sommaren 2020.

Torsås kommun jobbar aktivt för att erbjuda ersättningsplatser, och har för avsikt att kunna erbjuda alla ungdomar som har sökt feriearbetsplats, så även sommaren 2020. Erbjudandet om feriearbetsplatser ska enligt tidsplan gå ut till ungdomar mellan 18 maj till 29 maj. Tidsplanen är i detta läge preliminär och erbjudanden om feriearbete kan komma att tilldelas fram till 14 juni.

Feriearbete är en möjlighet för ungdomar att komma i en första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna får en inkomst och en första rad i cv:t samtidigt som de blir en resurs i kommunen, ute på företag eller i föreningar. I en tuff tid då arbetslösheten ökar blir det ännu viktigare att Torsås kommun lyckas erbjuda ungdomar ett feriearbete, självfallet under trygga former.


Uppdaterad 26 maj 2020 klockan 16:15

Monica Anderberg, facklig företrädare för kommunal samt huvudskyddsombud, har en uppmaning till allmänheten.


Uppdaterad 14 maj 2020 klockan 13:25

Inga traktorer eller vagnar tillåtna vid skolavslutningarna

Skolavslutningarna i Torsås kommun blir annorlunda i år på grund av coronapandemin. Kommunen följer alla de anvisningar som Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Kalmar län har gett.

Traditionen erbjuder att elever i årskurs 9 hämtas med traktor och vagn. Det kan dessvärre inte ske i år. Det har förbjudits av Transportstyrelsen i hela landet, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Följande upplägg gäller för skolavslutningarna i Bergkvara skola, Gullabo skola, Frejaskolan samt Torskolan F-6, fredagen den 12/6:
Avslutningarna sker på skolan, och med klassen. Inga föräldrar eller anhöriga kan dessvärre delta eller ta emot på skolgården.

Skolavslutningen på Torskolan för årskurserna 7 och 8 sker torsdagen den 11/6. Eleverna har då avslutning i sina respektive klasser. Tyvärr kan inga föräldrar eller anhöriga ta emot sina ungdomar på skolgården.

Skolavslutningen på Torskolan för årskurs 9 sker fredagen den 12/6. Den hålls inne på Torskolan. Tyvärr kan inte heller här några föräldrar delta eller ta emot sina ungdomar på skolgården. För transporter gäller som ovan.

Skolskjutsarna går hem från Torsås cirka klockan 10.15, från Bergkvara cirka 10.30, från Gullabo cirka 10.30 och från Söderåkra cirka 10.30.


Uppdaterad 13 maj 2020 klockan 10:50

Dagens presskonferens från Folkhälsomyndigheten. (Avslutad)


Uppdaterad 11 maj 2020 klockan 11:53

Dagens presskonferens från Folkhälsomyndigheten. (Avslutad)


Uppdaterad 8 maj 2020 klockan 13:05

I en text i Barometern den 8/5 framstår det som om Torsås kommun har fattat ett beslut att inte provta sin personal, samt att Region Kalmar Län stöttar kommunen i detta beslut. ”Torsås kommuns hållning stöds av regionens smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin,” uttrycks det.

För att inte förvirring ska uppstå hos allmänheten vill Torsås kommun upplysa allmänheten om att kommunen inte har någon möjlighet att besluta om provtagning. Det är enbart Region Kalmar Läns ansvar, var och när provtagning sker, och kommunen har att rätta sig efter regionens beslut.

Kommunen hoppas att detta reder ut eventuella missförstånd i frågan.

Just nu ingen smitta på våra äldreboenden

 


Uppdaterad 4 maj 2020 klockan 15:40

Torsås kommun vill rikta ett stort tack till de 40 personer som anmält sitt intresse att arbeta extra inom vård- och omsorg under rådande omständigheter. Vi är tacksamma för intresset och ert engagemang!

Vi går löpande igenom alla ansökningar och tar kontakt med dem som har den kompetens vi i nuläget söker. Och än är det inte försent, du kan söka här!

Vårt behov kan ändras snabbt, du kan vara aktuell för arbete längre fram.
Tack!


Uppdaterad 29 april 2020 klockan 15:30

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Res inte. Fortsätt att vara en del av lösningen: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. ?

med vänlig hälsning,
Torsås kommun


Uppdaterad 28 april 2020 klockan 08:30

Torsås kommun arbetar om sin matservice – tack till Vågen!

Torsås kommuns matservice för personer över 70 år och de i riskgrupper, har visat sig vara mycket eftertraktad. Hittills har arbetsmarknadsenheten Vågen arbetat med detta uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. För att kunna möta behovet av matservice på längre sikt, struktureras arbetet nu om och tas över av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen tar även hjälp av permitterade företagare som har möjlighet att hjälpa till.
Torsås kommun tackar nu sina medarbetare på Vågen för deras insats, genom att bjuda dem på kaffe och tårta i veckan.

Hur kan jag få hjälp med matbeställning?
Du gör din beställning enligt följande. Ring eller maila till Torsås kommuns extrainsatta personal för matservice.
Telefonnummer 0486-33 171, 0486-33 172 eller 0486-33 173
Mailadress: matservice@torsas.se

Vi tar emot beställningar två dagar i veckan: måndagar och onsdagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, telefonnummer och ålder ska anges. Eventuellt kundnummer hos respektive butik anges (16 siffror). De butiker som kan väljas är Ica Möre i Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och Tempo Gökalund.

Beställningen ska vara mycket detaljerad, till exempel:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup
Edet Toalettpapper 4 rullar

Varor kan vara slut och ersättningsvara väljs av butiken eller stryks från beställ­ningen. Beställningarna sammanställs av Torsås kommuns personal och tas till den valda livsmedelsbutiken. Livsmedelsbu­tiken plockar varor, skannar dem och tar betalt.

Betalning och leverans
Butikerna kan ha olika betalningsmöj­ligheter. Vanligast är fakturering. ICA Torsås tar också Swish. Inga kreditkort, betalkort eller kontanter kommer att hanteras av Torsås kommuns personal.

Utkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 10.00 och 15.00. Varorna hämtas, körs ut och levereras av Torsås kommuns personal. Ange gärna en plats där matkassen kan ställas.

Här kan du ladda ner en uppdaterad folder om vår matservice.


Uppdaterad den 27 april 2020 klockan 08:45

Tyvärr är allt valborgsfirande i Torsås kommun inställt på grund av väl kända omständigheter. Torsås kommun och Polisen samarbetar dock inför valborgsmässoafton. Här är några ord av Caroline Gyberg, närpolis, i kommunen.


Uppdaterad 24 april 2020 klockan 13.10

Torsås kommun startar stödlinje för allmänheten

Torsås kommun har nu arbetat under ett antal veckors tid med effekterna av pandemin covid-19. För att motverka oro och ångest i befolkningen, öppnar Torsås kommun därför, med start i dag, en stödlinje för medborgarna, dit man kan ringa för att få hjälp. Linjen ska fungera som en första kontakt till dig som är kommuninvånare och känner att du är osäker på vem du ska kontakta om du eller någon i din närhet mår dåligt.

Stödlinjen kan hjälpa till med att:
* Lyssna in vilka behov du har.
* Lotsa dig vidare till andra kommunala verksamheter, eller externa hjälpfunktioner. Det kan exempelvis gälla kontakt med jourhavande präst, Röda korsets hjälplinje, Bris (Barnens rätt i samhället), eller jourhavande företagslots i Kalmar län.

– Det här är ett led i kommunens arbete för att förebygga oro och ångest i olika åldersgrupper. Det är ytterst även ett arbete för att förebygga suicid i den här uppkomna situationen, säger Anna Wägbring, folkhälsosamordnare i Torsås kommun.

Torsås kommun utökar sitt samarbete med Polisen att omfatta även våld i nära relationer. I ett informationsblad vänder sig Polisen och kommunen till allmänheten med en uppmaning att ta hand om både sig själv och andra.

– Var uppmärksam om du ser något avvikande i din omgivning. Om olyckan är framme och du eller någon i din närhet utsätts för brott så är det av yttersta vikt att du anmäler, säger närpolis Caroline Gyberg.

– Våld i nära relationer ökar generellt sett i landet, och det kan förvärras ytterligare av pandemin. Befolkningen överlag tillbringar mer tid hemma. Om man då lever i en relation med våld innebär detta en ökad risk. Vi ska finnas till hands och kunna fånga upp det även här i kommunen om det behövs, säger Christina Lövkvist, tillförordnad avdelningschef för IFO i Torsås kommun.

Polisen och kommunen förstärker även sin samverkan inför valborg. Detta för att stötta barn, unga och vårdnadshavare att hantera den särskilda utmaning kring alkohol som finns kring valborgsmässoafton.
– Det här är något vi gör tillsammans. Vi vill påtala vikten av att våga vara vuxen och närvarande, och allra helst i den här speciella situationen. Man bör komma ihåg att ansvaret ytterst ligger på vårdnadshavaren, säger Caroline Gyberg, närpolis i Torsås kommun.

På socialtjänsten i Torsås kommun finns en telefonlinje inrättad speciellt för barn och unga. Den har öppnats i anslutning till krisen med covid-19.
– Socialtjänsten jobbar för att alla barn ska vara trygga och må bra. Linjen har inrättats för att barn och unga ska kunna komma i direkt kontakt med oss, säger Christina Lövkvist på IFO.

Telefonnumren till stödlinjen för vuxna är: 0486-331 25 eller 0486- 333 24. Linjen är öppen vardagar mellan 13-15. De som tar emot samtalen är personal från öppenvården och arbetar under sekretess. Du kan vara anonym och samtalen dokumenteras inte. Utanför mottagningstid går det även bra att skicka epost till stodlinjen@torsas.se.

Barn kan ringa dagtid till socialtjänsten på 0486-336 80 eller skicka ett epostmeddelande till socialforvaltningen@torsas.se


Uppdaterad 21 april 2020 klockan 15:55

Är du barn eller ungdom och känner att du vill läsa mer om Corona? På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer.

Om du vill se statistik från Kalmar län angående Corona, har Region Kalmar län skapat en sida med statistik just för det ändamålet. Sidan hittar du här.

En minut (nästan två) med kommunchef Håkan Petersson.

 

En minut med bildningschef Lena Sandgren Swartz. Först publicerad på Facebook 20 april klockan 19.03


Uppdaterad 20 april  2020 klockan 09:50

En minut med socialchef Claes Wiridén om läget i kommunen. Först publicerad på Facebook 17 april klockan 08.22.


Uppdaterad 14 april 2020 klockan 12:50

Den 15 april finns Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen (digitalt) i Torsås och möter arbetslösa/arbetssökande i kommunen för att hjälpa till med frågor och funderingar. Platsen är densamma som tidigare, Länsförsäkringars gamla lokaler på Allfargatan.

Denna gång får ni gärna boka en tid för att ställa frågor till Arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen över telefon mellan 14.00-16.00. Kontakta i så fall Rebecka på 0486-33307, rebecka.paldanius@torsas.se eller via ett PM på Messenger.

För frågor som kommer utöver dessa tillfällen kan ni nå Rebecka på rebecka.paldanius@torsas.se så kan jag höra av mig över mail eller telefon.

OBS: Tänk på att hålla avstånd, inte komma dit om man har symptom och att komma tillbaka senare om det redan är många personer på plats. Välkomna!

 

Här kan du se Folkhälsomyndighetens presskonferens i dag, klockan 14.00

 

Uppdaterad 9 april 2020 11.35

Du som är gymnasieelev kan beställa lunchlåda för avhämtning i skolköken i Torsås, Söderåkra, Bergkvara och Gullabo. Lunchlådan hämtas mellan kl 11:30 och 12:30.

Anmäl dig senast dagen innan du vill hämta mat.

Matlådorna följer i så stor utsträckning som möjligt den ordinarie matsedeln för Torsås skolor, men avvikelser kan förekomma. Mer information finns här!

När du hämtar din lunchlåda visar du upp din gymnasielegitimation.


Uppdaterad 9 april 2020 09:12

Uppdaterad 8 april 2020 15:30

I rådande situation gällande Coronaviruset behöver vi nu dig och din insats! Vi söker både dig som har relevant kompetens och dig som inte har någon tidigare erfarenhet inom omsorgsarbete. Vi söker dig som kan börja arbeta med kort varsel och då främst inom vård och omsorg.

Torsås kommun bygger nu upp en resursbank för att förbereda att extrapersonal finns att tillgå om och när ett ansträngt läge uppstår inom olika verksamheter. Om ett behov uppstår, matchas kandidater i resursbanken med behov. Gå in här för att komma vidare till annonsen, vi behöver dig!


Uppdaterad 7 april 2020 11.00

Från och med onsdagen den 8 april erbjuder Torsås kommun, i samverkan med Arbetsförmedlingen en pop-up mötesplats till dig som är arbetssökande, nyligen permitterad eller varslad. Arbetsförmedlingen kommer att finnas med digitalt.

Här kan du få råd, stöd och få information och tips på hur du kan skapa din egen profil och få hjälp med att matchas med behovet som finns på arbetsmarknaden.

Mötesplatsen finns tillgänglig onsdagar i april månad.

Första tillfället är onsdagen den 8 april
Öppettider: Klockan 14.00-16.00
Plats: I och utanför gamla Länsförsäkringarnas lokal på Allfargatan i Torsås

Möjligheter att hitta ny personal och rekrytera ny personal
Arbetsmarknad- och Näringslivsenheten ger råd om tillvägagångssätt där du som arbetsgivare kan hitta personal och där du som söker arbete, blivit permitterad eller varslad, kan hitta ett nytt arbete.

Mer information till dig som företagare och arbetsgivare finns på sidan ”Råd och stöd till företagare”.

Här kan du bland annat läsa om:

 • Pop-up för företag, måndagar och torsdagar i april
  Företagare får chans till erfarenhetsutbyte, information och diskussion om nuläget.
 • Jourhavande företagslots
  Företagare som är i behov av vägledning och rådgivning kan kontakta en jourhavande företagslots.

Uppdaterad 6 april 2020 10.58

Nu samarbetar vi inom kommunen för att köra ut mat till brukare i Gullabo med hjälp av kollegorna på Gata Park.

Från och med vecka 15 med start den 6 april samverkar Gata Park med äldreomsorgen för att stötta Gullabo hemtjänst i sin matdistribution. Det innebär att personal på Gata Park hjälper till med att köra matrundan i Gullabo.

Påminnelse gällande beställning av skolmat för gymnasieelever

För dig som går på gymnasiet, glöm inte att det fortfarande går bra att beställa mat.
Mer information om hur du beställer och vilka alternativ som finns kan du läsa mer om här!


Uppdaterad 3 april 2020 07:30

Är du 70 år eller äldre? Tillhör du en riskgrupp? Lever du ensam och har nära och kära på annan ort? I så fall kan Torsås kommun bistå dig med matservice som innebär att du kan få beställda matvaror hemkörda.

Erbjudandet riktar sig till medborgare som inte uppbär hemsändningsbidrag via kommunens omsorgsförvaltning och gäller under den period som Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessa grupper att stanna hemma på grund av Coronaviruset, covid-19.

 

Så här går det till:

De butiker som kan väljas är Ica Möre i Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och Tempo Gökalund.

Du gör din beställning enligt följande. Ring eller maila till Torsås kommuns extrainsatta personal för matservice. Telefonnummer 0486-33301 eller 33309. Mailadress: matservice@torsas.se

Vi tar emot beställningar två dagar i veckan: måndagar och onsdagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, telefonnummer och ålder ska anges. Eventuellt kundnummer hos respektive butik anges. Beställningen ska vara mycket detaljerad, exempelvis:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup

Varor kan vara slut och ersättningsvara väljs av butiken eller stryks från beställningen.

Beställningarna sammanställs av Torsås kommuns personal och tas till den valda livsmedelsbutiken. Livsmedelsbutiken plockar varor, skannar dem och tar betalt.

Butikerna kan ha olika betalningsmöjligheter. Via betalkort, fakturering alternativt Babs-maskin som då hanteras av den som kör ut varorna.
Betalkortsnummer måste kommuniceras direkt till vald butik. Inga kreditkort, betalkort eller kontanter kommer att hanteras av Torsås kommuns personal.

Utkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 10.oo och 15.00. Varorna hämtas, körs ut och levereras av Torsås kommuns personal. Ange gärna en plats där matkassen kan ställas.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.

Med vänlig hälsning
Torsås kommuns extrainsatta matservice


 

Uppdaterad 2 april 2020 10:40

Information till anhöriga och allmänhet om åtgärder på våra äldreboenden

Med anledning av att vi nu har en allmän smittspridning av covid-19 i kommunen, vill Torsås kommun informera om vad socialförvaltningen har vidtagit för åtgärder för att minska smittspridning men också vad ni som anhöriga kan tänka på för att skydda de äldre.

*Vi har bland annat stängt växelvården och matsalen på Mariahemmet och vissa insatser har inte utförts.
*Vi har inte haft APT och andra möten för personal.
*Vi har också begränsat personalens rörlighet, det vill säga att personal arbetar i så stor utsträckning som möjligt i samma verksamhet. Detta gäller all personal även städare. Allt för att minska besöken utifrån samt minska omsättningen på personal och därmed minska smittspridning.
*Vi vill också tydliggöra att personalen arbetar efter de riktlinjer och hygienrutiner som myndigheterna rekommenderar.

Vi har sedan tidigare varit restriktiva med besök på Mariahemmet och Solgläntan men från och med 1 april är det nationellt besöksförbud på äldreboenden i hela Sverige.

Vi hoppas och tror att anhöriga har förståelse för de åtgärder som kommunen vidtar för att skydda både närstående men också de andra på boendena. Det är särskilt viktigt då våra boende tillhör en känslig riskgrupp. Undantag kan göras om du har en närstående i livets slutskede.

Det finns också alternativa sätt att träffas på, som till exempel att mötas ute på altanen, ta en bricka med fika eller lunch och äta tillsammans utanför boendet eller varför inte be personalen hjälpa till att kommunicera via telefon. Kontakta områdeschefen på respektive boende vid önskemål om detta.

Om du som är anhörig vill prata med någon så får du gärna ringa, maila eller boka webbmöte med vår anhörigkonsulent Annika Lundberg för råd och stöd. annika.lundberg@torsas.se eller telefon 0486 – 33 956


 

Uppdaterad 1 april 2020 14:25

Några ord från Joel Parde. Ta hand om er! #HuvudetKalltHjärtatVarmtHändernaRena

Regionens pressmeddelande, publicerad 1 april kl 14:00


Uppdaterad 31 mars 2020 klockan 13:15

Torsdagen den 2 april mellan klockan 10 och 12 anordnar Torsås kommun pop-up mötesplats till stöd för Torsås företagare. Här finns mer att läsa! Varmt välkommen.

Här finns mer information från våra förvaltningar, exempelvis angående avhämtning av mat för gymnasieelever.


Uppdaterad 30 mars 2020 klockan 11:20

Här kan du se presskonferensen från Folkhälsomyndigheten idag, 30 mars, klockan 14.00. Läs gärna mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras egen sida, här. På 1177 kan du läsa mer om läget i Kalmar län, just nu.

Här kan du som är gymnasieelev anmäla dig för avhämtning av skolmat.

 


Uppdaterad 27 mars 2020 16:25

I dag har Torsås kommun hållit presskonferens med anledning av den allmänna smittspridningen av covid-19 i kommunen, samt att kommunen har aktiverat sin krisledningsnämnd.
Presskonferensen livesändes på Barometern och BLT.

Medverkande på presskonferensen: Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande, Håkan Petersson, kommunchef och Claes Wiridén, socialchef.

Se presskonferensen här

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) om läget i kommunen.

 

Uppdaterad 27 mars klockan 2020 08:00

Torsås kommun aktiverar krisledningsnämnden

Med anledning av pandemiläget i Torsås kommun har kommunen beslutat att inrätta en krisledningsnämnd som från och med nu tar över ordinarie beslutsgång i kommunen. Krisledningsnämnden är aktiv så länge kommunen bedömer att det finns ett behov. Krisledningsnämndens ordförande är Henrik Nilsson Bokor (S). Med anledning av detta bjuds pressen in till möte med Henrik idag, fredagen den 27 mars, klockan 15.00 i Torsås kommunhus.

Under gårdagen meddelade Region Kalmar Län att Torsås kommun har en allmän smittspridning av covid-19 i kommunen. Under rådande omständigheter är det av yttersta vikt att alla i Torsås kommun hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

 *Tvätta händerna ofta
 *Hosta och nys i armvecket
 *Undvik att röra ögon, näsa och mun
 *Undvik kontakt med sjuka människor
 *Stanna hemma om du är sjuk

Alla personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter. Anhöriga till äldre bör skjuta upp besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd när man exempelvis är och handlar.
Alla vårdfrågor hänvisas till Region Kalmar Län. All aktuell information från kommunen finns på www.torsas.se.

Vad är en krisledningsnämnd? Så här fungerar den.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!

Vill du göra en insats som volontär? Skicka epost till volontar@torsas.se eller ring 0486-33702.

Mer information från förvaltningarna finns här.


Uppdaterad 26 mars klockan 2020 18:10

Region Kalmar Län har idag konstaterat att vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Torsås kommun.

Så här skriver regionen:

”Ett flertal personer har bekräftats sjuka i covid-19 i kommunen. Nu uppmanar smittskyddsläkaren invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (…) Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.”

Mer information om hur kommunen hanterar situationen framöver kommer i morgon klockan 08.00.

Är du äldre, eller gymnasieelev, och behöver hjälp med mat? Här finns mer information från förvaltningarna.


Uppdaterad 26 mars 2020 11:20

Behöver du hjälp med enkla saker som att låna böcker eller få hjälp med att gå ut med hunden, eller vill du hjälpa till? Ring kommunens volontärkoordinator på 0486-33702 eller skicka ett mail till volontar@torsas.se.

Vill du ladda ner och skriva ut? Här finns info i PDF-format: Folder Corona 200326. Denna broschyr finns även att hämta i Torsås kommuns reception.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!


25 mars 2020 20:40

Här får du träffa några av de chefer som arbetar i Torsås kommuns förstärkta ledningsgrupp. Ledningsgruppen följer utvecklingen i landet, länet och kommunen dagligen för att kunna förbereda kommunen för utvecklingen framöver.

 


Uppdaterad 24 mars 2020 09:20

Dagens pressträff på Folkhälsomyndigheten, angående läget kring coronaviruset, sker klockan 14.
Inbjudan här.
Länk till You Tube-kanalen, där träffen sänds live, här.

Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd i Torsås kommun kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. Folder Corona200319

Hur du som vuxen kan prata med ditt barn om Corona-viruset
Bris tips till vuxna, hur man kan prata med sina barn, i samarbete med krisinformation.se, finns här. Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

 


Uppdaterad 23 mars 2020 klockan 08:55

OBS! Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.
Folder Corona200319


Uppdaterad 20 mars 2020 klockan 13:00

Åtgärder för att stötta Torsås lokala näringsliv

Stora delar av näringslivet är hårt drabbat av effekterna med Corona-viruset. Vi får många samtal från företag som är ansträngda. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen men det kommer behövas mer. Det är också viktigt att företag kontaktar sina branschorganisationer för att det på det sättet förmedla lägesbilder från det vårt lokala näringsliv.

Även kommunerna runtom i landet behöver göra insatser för att näringslivet ska kunna övervintra den kris som vi nu går igenom. Därför har de politiska partierna i Torsås enats om följande åtgärder.

 1. Tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms akuta skjuts upp.
 2. Betalningar av företags fakturor avseende kostnader för vatten – och avlopp samt fjärrvärme kommer att behandlas positivt genom att dessa fakturors betalning får förfallodatum 90 dagar netto istället för gängse 30 dagar.
 3. Leverantörsfakturor av varor och tjänster till den kommunala verksamheten inkomna efter dagens datum kan räkna med betalning inom 14 dagar.
 4. Finns önskemål om anstånd med hyror från företag som hyr lokaler av Torsås kommun kan detta komma att lämnas. Det vore önskvärt om även privata fastighetsägare konstruktivt försöker göra detsamma.
 5. Kommunens näringslivssamordnare Anna-Kristina Van Craen står till förfogande för rådgivning och ledsagning gällande de förslag som nu genomförs av Torsås kommun, riksdag och regering.
 6. Kommunen är konstruktivt öppen för ytterligare insatser – dialogen med näringslivet fortsätter. Uppstår behov om fler insatser så prövas dessa kontinuerligt. Vi måste alla hjälpas åt i dessa tider.

Beslutet har förankrats hos samtliga gruppledare för de politiska partierna 2020-03-20. Beslutet är taget som ett ordförandebeslut och kommer att delges kommunstyrelsen som ett delegationsbeslut på nästkommande ordinarie möte.

För mer information:
Henrik Nilsson Bokor (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Mona Magnusson (S)
1:de vice ordf. Kommunstyrelsen tillika
ordförande i Torsås fjärrvärmenät AB

Christofer Johansson (C)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Håkan Petersson
Kommunchef

 

 

Från Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor och Kommunchef Håkan Petersson:

Utvecklingen kring coronaviruset går snabbt. Många i Torsås kommun känner oro inför det som händer. Vi vill berätta om hur vi arbetar för att få din vardag att fungera även under ovanliga omständigheter.

Först och främst vill vi rikta ett stort och varmt tack till all personal på kommunen. Ni står inför en mycket speciell arbetssituation och ni arbetar hårt för att allt ska fungera som vanligt. Veckorna framöver kan bli avgörande. Utan er skulle inte verksamheten fungera.

Vi följer noga allt som händer, både på riksnivå och här i länet. Väldigt mycket av det vi hör utgår ifrån ett Stockholmsperspektiv. Läget i Torsås kommun är inte det samma som i Stockholm. Vi är ännu inte allmänt sjuka i vår del av Sverige. Därför ska vi alla, så länge vi är friska, gå till jobbet som vanligt. Det är solidariskt att vara hemma när man är sjuk, men det är också solidariskt att gå till jobbet när man är frisk. Både dina kollegor och samhället kan vara i stort behov av dig framöver.

Just nu märker vi inte av någon större påverkan i vår verksamhet. Men vi förbereder oss för en annan situation. Vi har sedan tidigare en planerad ordning för hur saker ska hanteras i verksamheterna. De basala behoven går alltid först. Vi arbetar just nu oavbrutet med dessa frågor. Vi har avsatt extra resurser för det.

Vi står beredda, men även din hjälp kan komma att behövas framöver. Det kan innebära frivilligarbete och vi hoppas att du skulle vilja hjälpa till. Redan nu kan du tänka på att stötta det lokala näringslivet.

Vi skulle slutligen vilja uppmana alla att lyssna till myndigheternas råd. Låt oss i dessa tider hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande
Håkan Petersson, kommunchef

 


Uppdaterad 19 mars 2020 klockan 10:00

Information från smittskyddsläkaren och länsstyrelsen angående stängning av grundskolor och förskolor

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen ger fortsatt rådet att nationella rekommendationer ska följas när gäller stängning av grundskolor och förskolor.

Det innebär att grundskolor och förskolor hålls öppna, men att alla förbereder för en eventuell stängning om de nationella riktlinjerna ändras.

Konsekvensen av att stänga grundskolor och förskolor kommer att bli mycket märkbar både inom vård och omsorg och inom annan samhällsviktig verksamhet och det är därför av största vikt att de hålls öppna.

Se även samlad information från Folkhälsomyndigheten, här.

Hälsningar
LISA LABBÉ SANDELIN
Smittskyddsläkare i Kalmar län

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Nedan eftermiddagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.


Uppdaterad 18 mars 2020

Här kan du ladda ner nyproducerat material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.

Folder Corona


Uppdaterad 17 mars  2020 klockan 17:35

Pressmeddelande från Kalmarsunds gymnasieförbund, 17/3:
Kalmarsunds Gymnasieförbund går över till distans- och fjärrundervisning

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Har du Facebook kan du följa ”Krissamverkan Kalmar län”, Länsstyrelsen Kalmar län.


Uppdaterad 16 mars 2020 klockan 16:40

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.

Region Kalmar håller chatt i eftermiddag/kväll på sin Facebook-sida, klockan 17.30-19.00. Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, samt Johan Rosenqvist, hälso-och sjukvårdsdirektör besvarar frågor i kommentarsfältet.

Kommunen håller ett förkortat kommunfullmäktige i kväll. Läs mer här.


Pressmeddelande från Torsås kommun, 12/3 2020 kl. 17.15

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset i landet. Då äldre personer tillhör de mer känsliga, är det mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen och vård av äldre, inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika besök som inte är nödvändiga, och aldrig göra ett besök på sjukhus och äldreboenden om man har tendenser till luftvägsinfektion.

Torsås kommun ser att det redan idag finns en högsjukfrånvaro i hemtjänsten. Följande har därför beslutats av socialförvaltningen:

·Insatser i hemtjänsten som städ, tvätt och promenader och ledsagning kommer inte att genomföras.

·Vissa tillsynsinsatser hos personer som själv kan larma kommer att ställas in.

·Arbetsplatsträffar i hemtjänst och nattpatrullses över för att omfördela tid och resurser till övriga delar i hemtjänsten

·Åtgärder som vidtas är för att omfördelapersonal till hemtjänsten.

Alla kommunala matsalar slutar att servera mat till externa besök, alltså exempelvis Mariahemmet och skolmatsalen. Även Träffpunkterna kommer att stängas från och med nu.

Torsås kommun måste i det här läget prioritera uthållighet och tillgänglighet. För anställda gäller restriktivitet för möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Undersök alltid möjligheten till webb-konferenser.

Deltagande i utbildningar och konferenser skall också ses över, liksom verksamhetsbesök. Såväl interna som externa aktiviteter och evenemang bör senareläggas. Samtliga anställda uppmanas att följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.


Här kommer lite frågor och svar. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kan jag besöka min anhöriga?
I nuläget gäller återhållsamhet med besök. Besök avrådes bestämt om man har förkylningssymptom. Detta för att skydda de mest sköra äldre.

När smittar Corona?
Vad man vet idag så smittar Corona när man har förkylningssymptom. Så länge man är frisk smittar man inte. Då kan man både arbeta som vanligt och gå i skolan. Besöksrestriktioner för äldre gäller som en extra säkerhetsåtgärd.

Varför omfördelas personalen i hemtjänsten just nu?
Omsorgen har för närvarande en ansträngd situation oavsett Corona. Socialförvaltningen vidtar dessa åtgärder för att omfördela resurserna där de bäst behövs. Torsås kommuns fokus ligger just nu på att prioritera uthållighet och tillgänglighet.

Vad händer om många anställda blir sjuka?
Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?
Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft, se ovan.

Hur länge kommer det här att pågå?
Som det ser ut nu, troligen flera månader. Dock är det viktigt att följa rapporteringen då omständigheterna kan förändra sig snabbt. Syftet med åtgärder från myndigheterna är att om möjligt få smittspridningen att gå långsammare och därmed avlasta sjukvården. För mer information om sjukvården, besök www.regionkalmar.se.


Uppdaterad 12 mars  2020 07:57

För att få en uppdaterad bild av situationen angående Corona-viruset bör man söka information på Folkhälsomyndigheten och via sjukvårdsupplysningen eller Region Kalmar i första hand.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns vanliga frågor och svar om viruset (även på engelska, kinesiska persiska). Här finns även aktuell information om läget i världen. Du kan också ringa 113 13 för mer information. Mer om detta nummer finns här.

Krisinformation har en samlingssida om viruset från alla myndigheter här.

Du kan även hitta information på sjukvårdsupplysningen, 1177.

///

The Corona-virus has been detected in Sweden. Information about the Corona-virus can be found in English here, on the WHO-webb.

If you have been travelling, you can find information here, in English, Chinese and Persian.