fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Till dig som har hemtjänstinsatser

Torsås kommun har fortsatt en situation som präglas av den pågående pandemin. Just nu ökar smittspridningen och vi som utförare av insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver planera för att det kan uppstå personalbrist.

Vi ser att det finns risk för att våra medarbetare insjuknar i covid-19 eller den vanliga säsongsinfluensan. Tillsammans med att vård av barn ökar innebär det att det kan inträffa situationer då vi inte har tillräckligt med personal för att verkställa de insatser som är beviljade.
Vi är alltså i en liknande situation som i våras.

För att minska sårbarheten i vår personalplanering så kommer vi att arbeta med att överanställa ett antal personer för att möta en ökad sjukfrånvaro. Om det ändå skulle inträffa att vi har för lite personal så kommer vi bli tvungna att ställa in vissa insatser. Du kommer få information om du blir drabbad av detta.

*Insatser i hemtjänsten som städ, tvätt, promenader och ledsagning kommer att ställas in i första hand.

*På våra särskilda boenden kommer vi att göra samma sak, om det skulle behövas, för att på så sätt frigöra personal för att kunna utföra de nödvändigaste insatserna.

*Vissa tillsynsinsatser hos personer som själv kan larma kommer att ställas in.

*Arbetsplatsträffar i hemtjänst och nattpatrull kommer från och med den här veckan ställas in, vilket kan innebära att vi kan omfördela tid och resurser till andra verksamheter.

*Vi har fortsatt stängt på våra träffpunkter och serverar ingen mat i Mariahemmets matsal.

*Inom funktionshinderområdet kommer vi att se över vilka verksamheter som vi, eventuellt, behöver stänga eller minska öppettider vid. Här kan det röra sig om vår kortidsverksamhet, viss daglig verksamhet och på vilket sätt vi utför boendestödsinsatser.

Alla de här aktiviteterna kommer enbart genomföras då vi har en så hög frånvaro hos vår personal att vi inte kan utföra vårt uppdrag. Du som påverkas negativt kommer få dina kostnader reducerade på nästkommande faktura.

Vi ber om förståelse för den här planeringen och om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till socialförvaltningen.