Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Allt om covid-19

Hitta på sidan

*När smittan kommer – till dig som företagare
*Matbeställning för åk 7-9
*Vaccinationsläget (länk till FoHM)
*Matservice
*Föreningsstöd 
*Stöd till företag
*Relaterade länkar till krismyndigheter/Other languages (för dig med mobil)

*Äldre inlägg – Coronasidan 2020



20 april 2021 kl. 08.20

Håll restriktioner även efter vaccinering

En påminnelse: Det är viktigt att du håller på restriktionerna i samband med corona, även efter att du har fått din första spruta. Du kan vara smittbärare även om du har fått vaccination. Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

Vi behöver fortsätta att skydda varandra
Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:
>Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
>Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
>Tvätta händerna ofta
>Testa dig vid symtom.

Läs mer om hur du kan förhålla dig efter vaccination på FoHM:s hemsida (extern länk).


13 april 2021 kl. 10.20

60-64-åringar kan boka vaccination

I dag inleds fas 3 i vaccinationskampanjen för att förhindra allvarlig sjukdom i covid-19. Det är gruppen som är födda 1957-1961 som nu kan boka vaccinationstid, skriver Region Kalmar Län i ett pressmeddelande. Region Kalmar är först ut i landet med att inleda fas 3 av vaccinationen.

Till Region Kalmars pressmeddelande (extern länk)


31 mars 2021 kl.15.00

Nya rekommendationer i Kalmar län från 1 april

Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller alla som bor eller vistas i länet, även dig som är vaccinerad, till och med den 16 maj. De består sammanfattat av tre nya punkter:

• Arrangera eller besök inte sammankomster i samband med påskhelgen.

• Använd munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet så länge det finns en utbredd smittspridning i länet.

• Använd munskydd på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.

Fortsätt också att följa de nationella råden och rekommendationerna:
Håll avstånd och undvik trängsel.
Umgås bara med dem du är nära varje dag – träffa andra digitalt.
Undvik onödiga resor, om du måste resa gör det på ett smittsäkert sätt.
Tvätta händerna ofta och noggrant.
Arbeta hemma om du har möjlighet.
Stanna hemma och provta dig vid minsta symptom.
Följ gällande rekommendationer för provtagning och hemarbete om du är en nära kontakt till någon med konstaterad covid-19.

Dina val gör skillnad.
Det är bara tillsammans vi kan minska smittspridningen.

 

31 mars 2021 kl. 09.20

På grund av försening av leverans av Pfizers vaccin kommer den planerade vaccinationen vecka 14 istället att bli vecka 15, meddelar Torsås kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska. Detta gäller både patienter och personal som vaccineras av kommunen.

 


30 mars 2021 kl. 11.00

14 000 nya vaccintider öppnas i dag

Möjligheten att boka in sig för vaccination mot covid-19 utökas när tidböckerna till de två vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik öppnas i dag, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande som publicerats idag på förmiddagen.

Totalt handlar det om drygt 14 000 nya tider som det går att boka sig på under veckorna 15-16.  Inom den närmaste tiden kommer ytterligare drygt 7 000 tider att läggas upp för veckorna 16 och 17. Just nu är det de som är födda 1951 och tidigare som erbjuds vaccination mot covid-19.

Till pressmeddelandet på Region Kalmar läns hemsida (extern länk)


26 mars 2021 kl. 11.40

Distansundervisning veckan efter påsklovet för högstadiets samtliga årskurser 7-9

Med anledning av smittläget i regionen och för att bryta eventuella smittkedjor har Bildningsnämnden i Torsås kommun den 26 mars 2021 beslutat att undervisning vid kommunens högstadieklasser kan ske på distans. Beslutet gäller veckan efter påsklovet från 12 april fram till och med den 16 april 2021. Därefter sker undervisningen på plats för samtliga årskurser om inget förändras som ändrar beslutet. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-6.

Beslutet innebär:

·       distansundervisning för årskurs 7 vecka 15, från måndag den 12 april till och med fredag den 16 april.
·       distansundervisning för årskurs 8 vecka 15, från måndag den 12 april till och med fredag den 16 april.
·       distansundervisning för årskurs 9 vecka 15, från måndag den 12 april till och med fredag den 16 april.

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Skollunchen ersätts med matlåda. Ingen annan matersättning utgår. Anmälan ligger som länk på Torsås kommuns hemsida för de som vill hämta varm mat varje dag.

Frysta matlådor för hela veckan finns att hämta vid Torskolans matsal på torsdag 1/4 innan kl 15.00. Anmälan för matlådor ska göras senast tisdag 30/3.

Till matbeställningen (extern länk)

Vid frågor angående skollunchen kontakta kostchef Elinor Hammare tfn. 0486-33448

Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta sker då i överenskommelse med sin mentor.

Med vänlig hälsning
Mikael Espelund
Rektor
Torskolans högstadium

26 mars 2021 kl. 09.50

Vad gäller för dig som företagare om du får smitta på ditt företag? Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra om detta. Region Kalmar län vill be dig att informera dem som har vistats i den angivna verksamheten vid den aktuella tidpunkten. Här finns mer information från Regionen om vad du bör tänka på som företagare.

Till infobladet: När Smittan Kommer En Vägledning För Dig Som är Arbetsgivare Eller Ansvarig För En Verksamhet V3 210325

 


16 mars 2021 kl. 10.50

På tisdagsmorgonen meddelade Folkhälsomyndigheten att alla vaccinationer med Astra Zeneca tills vidare pausas. Region Kalmar län följer det nationella beslutet med omedelbar verkan, skriver Region Kalmar län.

Till pressmeddelandet på Region Kalmar läns hemsida (extern länk)


5 mars 2021 kl. 14.30

21 166 personer i Kalmar län hade onsdagen 3 mars fått minst en dos vaccin som skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande idag, fredag.

Tillsammans med Gotland fortsätter Region Kalmar län att ha vaccinerat störst andel av befolkningen. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste veckouppdatering fram till den 28 februari.

Läs hela pressmeddelandet här


3 mars 2021 kl. 14.40

Högstadiet återgår till ordinarie på-plats-undervisning

Torsås kommun följer smittskyddsläkarens rekommendation och återgår till på-plats-undervisning från måndag den 8 mars 2021. Detta under förutsättning att inga nya direktiv kommer. Vid behov kommer Torsås kommun fortsättningsvis kunna tillämpa distansundervisning.

Detta innebär att samtliga elever i årskurserna 7-9 kommer att läsa enligt ordinarie schema på Torskolan från måndag den 8 mars.


Med vänlig hälsning
Mikael Espelund
Rektor
Torskolans högstadium

 


1 mars kl. 16:05

En påminnelse från omsorgen

Omsorgen inom Torsås kommun värnar om anhörigas möjlighet att besöka sina nära och kära på särskilda boenden men dessa besök behöver göras på ett säkert och tryggt sätt.  Vi vet idag att pandemin inte på något sätt är över. Vi behöver alla påminnas om förhållningssätt.
Här nedan kommer några punkter som vi önskar att ni alla anhöriga följer vid besöken.

• Avstå från besök vid förkylningssymtom både egna symtom och/eller hos boenden

• Närstående kontaktar personal på boende och överenskommer om tid för besöket och möter sedan upp vid anvisad entré.

• Handtvätt samt visir finns tillgängligt vid huvudentrén

• Personal följer närstående till boendes rum

• Närstående får endast vistas på boendes rum under besöket. Boendes larm används för att kontakta avdelningspersonal

• Närstående ska hålla avstånd under besöket och begränsa fysisk kontakt

• Personal följer närstående till huvudentrén vid avslutat besök

 


 

23 februari kl. 10:50

Brittiska covid-varianten har fått fäste i länet

Den brittiska varianten av covid-19 har fått fäste i Kalmar län, samtidigt ökar nu också antalet bekräftat smittade efter flera veckors nedgång. Detta skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande som publicerades under tisdagens förmiddag.

I cirka 20 procent av fallen finns det skäl att anta att det rör sig om den brittiska varianten. Resultaten är dock preliminära och proverna kommer att analyseras ytterligare. Varken den sydafrikanska eller brasilianska varianten har upptäckts i proverna från Kalmar län.

Den brittiska varianten har visat sig vara mer smittsam, vilket visat sig i de regioner som följt förekomsten under några veckor, skriver regionen i pressmeddelandet.

Till pressmeddelandet på Region Kalmar läns sida


22 februari kl. 08:55

Krisledningsnämndens beslut idag

Pandemiläget är fortsatt allvarligt i Sverige och länet. Vid nationella presskonferensen rörande fortsatta restriktioner sägs inget annat än att vi fortsatt måste fortsätta hålla i och hålla ut. Flera sektorer  i länet har en fortsatt hög påverkan på grund av hög sjukfrånvaro och arbetsbelastning. Den största påverkan finns på sektorn hälso- och sjukvård samt omsorg och på sektorn handel och industri. Vi måste hela tiden beakta allvarligheten i den pandemi vi befinner oss i och verkligen fortsatt minimera våra kontakter detta till trots pågående och förestående massvaccination.

Krisledningsnämnden i Torsås kommun har därför beslutat:

>att all verksamhet inom Torsås kommunkoncern fortsätter vara stängd till 31 maj 2021 med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård – och omsorg.

>att all verksamhet inom kommunkoncernen fortsätter på distans eller hemifrån och skall utföras på det viset. Undantag från denna princip skall beslutas av kommunchefen.

>att folkbibliotek, med gjorda anpassningar, fortsatt håller lokalen stängd men därvid verksamheten öppen i begränsad omfattning.

För skolan gäller: Distansundervisning vecka 9 för högstadiets årskurs 8.
Mer om skolans bestämmelser efter sportlovet

 


19 februari kl.12:45

Det senaste om vaccinationsläget i Torsås kommun

Angående vaccination för Torsås kommuns brukare: På grund av förseningar från leverantören Pfizer har kommunens möjligheter att slutföra vaccinering av dos två blivit något påverkad.
Kommunen samarbetar med Torsås Hälsocentral för att kunna slutföra detta så snart som möjligt. Det kan dock innebära att intervallet mellan doserna kan komma att ökas något. Kommunen har diskuterat detta med regionen i Kalmar län och fått information om att det inte påverkar den slutgiltiga effekten av vaccinet.

Angående vaccination för medarbetare inom omsorgen: Vaccinering pågår just nu. Enligt riktlinjer från Region Kalmar län används nu vaccinet AstraZeneca. Det har inkommit flera rapporter om att vaccinet ger biverkningar i form av hög feber, muskelvärk, illamående. Tillverkaren AstraZeneca menar att i deras studier har de sett att cirka tio procent av de som vaccineras förväntas få biverkningar av det här slaget, men att de nu ska följa upp regionernas larm om biverkningar. I undersökningar har det framkommit att färre biverkningar rapporterades efter den andra dosen.

Till Folkhälsomyndighetens statistiksida om utförda vaccinationer i landet (extern länk)


18 februari

Distansundervisning vecka 9 för högstadiets årskurs 8.

Med anledning av rådande restriktioner har Bildningsnämnden i Torsås kommun den 17 februari 2021 beslutat att undervisning vid kommunens högstadieklasser kan ske på partiell distans. Beslutet gäller fram till och med den 5 mars 2021 och därefter sker undervisningen på plats för samtliga årskurser om inget förändras som ändrar beslutet. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-7 och 9.

Beslutet innebär:

·        ingen distansundervisning för årskurs 7
·        distansundervisning för årskurs 8 vecka 9, från måndag den 1 mars till och med fredag den 5 mars.
·        ingen distansundervisning för årskurs 9

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt.

Skollunchen ersätts med matlåda.  Anmälan till matlåda görs här.

Vid frågor angående skollunchen kontakta kostchef Elinor Hammare tfn. 0486 33448

Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.


11 februari

Vaccinationsläget i Torsås kommun

Vaccination för medarbetare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i prioritetsgrupp 1 pågår i Torsås kommun sedan vecka tre.

Nationellt sett har en brist på vaccin uppstått vilket gjort att kommunen tvingats till att göra ett uppehåll under vecka sex. Från och med nästa vecka (vecka sju) har kommunen dock fått bekräftelse från Regionen och kommer att återuppta vaccinationen av medarbetare med AstraZeneca. Då ökas även takten av vaccinationen med hundra vaccinationer per vecka. Kommunens förhoppning är att vara helt färdiga med vaccinationen vid påsk.

Vaccination av brukare på särskilt boende samt i hemsjukvården pågår enligt tidigare planering och beräknas vara avslutade vecka 8.

Till Folkhälsomyndighetens statistiksida om utförda vaccinationer i landet (extern länk)

 


9 februari 2021 kl. 11:40

Information om vaccin och vaccinering

Vaccinationen är Regionens ansvar, Kommunerna får uppdrag av regionerna för att genomföra vaccinationerna.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-1. Vacciner levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Har du frågor om vaccin och vaccinering? Hur går det egentligen? Var finns vaccinet? Varför ska man vaccinera sig, egentligen? På Folkhälsomyndighetens sida kan du hitta all statistik om hur många som är vaccinerade i varje kommun. Längre ned i flödet på denna sida, eller via bifogad länk, hittar du aktuellt om vaccination i Torsås kommun.

Till Folkhälsomyndighetens sida, statistik kring vaccinering (extern länk)
Till information om vaccination i Torsås kommun

 


8 februari 2021 kl. 09:00

Denna morgon har krisledningsnämnden fattat följande beslut:

–        att all verksamhet inom Torsås kommunkoncern fortsätter vara stängd till 21 februari 2021 med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård – och omsorg.

–        att all verksamhet inom kommunkoncernen fortsätter på distans eller hemifrån och skall utföras på det viset. Undantag från denna princip skall beslutas av kommunchefen.

–        att all fritids – och idrottsaktivitet inomhus för barn och unga födda 2002 och senare öppnas upp och återupptas

–        att folkbibliotek, med gjorda anpassningar, fortsatt håller lokalen stängd men därvid verksamheten öppen i begränsad omfattning.

 


8 februari 2021 kl. 08:05

Har du hemtjänst? Så här bokar du tid för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccination mot covid-19 och rekommenderar bland annat att personer som har hemtjänst ska vaccineras i första prioritetsgruppen. Du som har hemtjänst är välkommen att kontakta din hälsocentral för att boka en tid för vaccination.

Hur går jag tillväga?

  1. Ring till din hälsocentral och välj knappval 8.
  2. Tala in ett meddelande och uppge vilket nummer du vill bli uppringd på.
  3. Vi ringer upp inom några dagar.

Om du är anhörig och hjälper till, uppge ditt telefonnummer för uppringning.

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid – 19. Alla som vaccineras får inte ett heltäckande skydd, detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Du löper dock mindre risk att bli allvarligt sjuk. Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

 


4 februari 2021 kl. 14:25

Fortsatt distansundervisning för årskurs 8 och årskurs 9

Bildningsnämnden i Torsås kommun har beslutat att undervisning vid kommunens högstadieklasser delvis kan ske på distans fram till den 28 februari 2021. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-7.

Distansundervisning sker för årskurs 8 vecka 6, från måndag den 8 februari till och med fredag den 12 februari.
Distansundervisning sker för årskurs 9 vecka 7, från måndag den 15 februari till och med fredag den 19 februari.

Vecka 8 hålls sportlov.

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.

För frågor om detta, kontakta rektor Mikael Espelund.
Telefonnummer: 0486-335 11
Epost: mikael.espelund@torsas.se

Det går bra att beställa och hämta varm mat varje dag i våra fyra skolkök. Anmälan om varm lunch görs senast dagen innan.

Från och med vecka 6 finns det också möjlighet att hämta frysta lunchlådor för hela den kommande veckan i Torsås på fredagar. Anmälning görs senast fredag morgon. Det är inte samma mat som på matsedeln för skolan.

Fryst mat för hela veckan hämtas i Torsås på fredagen före kl 15:00. Varm mat varje dag hämtas utanför matsalen på den närmaste skolan klockan 11.30 – 13:00. I Bergkvara, Gullabo och Söderåkra hämtar du maten vid ingången till köket.
I Torsås hämtar du maten vid den uppmärkta glasdörren mot busshållplatsen.
Obs! Maten hämtas utomhus.
Från och med vecka 4 utgår ingen matersättning.

För frågor om detta, kontakta kostchef Elinor Hammare.
Telefonnummer: 0486-334 48
E-post: elinor.hammare@skola.torsas.se

 


25 januari 2021 kl. 15:30

Se upp för telefonbedragare

Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Några bedragare har börjat utnyttja detta och polisen befarar att det kan bli värre. Du kan läsa mer på polisens sida om detta. Hjälp gärna till genom att prata med dina anhöriga om detta.
Tack för hjälpen!
Till polisens sida (extern länk)


22 januari 2021 kl. 11:25

Distansundervisning för högstadiets årskurs 8-9

Bildningsnämnden i Torsås kommun har beslutat att undervisning vid kommunens högstadieklasser delvis kan ske på distans fram till den 7 februari 2021.
Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-7. Det blir alltså ingen distansundervisning för årskurs 7.

Distansundervisning sker för årskurs 8 vecka 4, från måndag den 25 januari till och med fredag den 29 januari.
Distansundervisning sker för årskurs 9 vecka 5, från måndag den 1 februari till och med fredag den 5 februari.

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.

För frågor om detta, kontakta rektor Mikael Espelund.
Telefonnummer: 0486-335 11
Epost: mikael.espelund@torsas.se

 

Skollunchen ersätts med matlåda

Det går bra att beställa och hämta varm mat varje dag i våra fyra skolkök. Från och med vecka 4 finns det också möjlighet att hämta frysta och kylda lunchlådor för hela veckan i Torsås på måndagar. Det är inte samma mat som på matsedeln för skolan. Anmälan om lunch görs senast dagen innan.
Till anmälan för skollunch (extern länk)

Varm mat varje dag hämtas utanför matsalen på den
närmaste skolan klockan 11.30 – 13:00.
Fryst och kyld mat för hela veckan hämtas i Torsås på måndagen klockan 11:30-13:00.
I Bergkvara, Gullabo och Söderåkra hämtar du maten vid ingången till köket.
I Torsås hämtar du maten vid den uppmärkta glasdörren mot busshållplatsen.
Obs! Maten hämtas utomhus.
Från och med vecka 4 utgår ingen matersättning.

För frågor om detta, kontakta kostchef Elinor Hammare.
Telefonnummer: 0486-334 48
E-post: elinor.hammare@skola.torsas.se

 

I övrigt har kommunen beslutat under fredagen:

*All verksamhet inom Torsås kommunkoncern fortsätter vara stängd till 7 februari 2021 med undantag av grundläggande verksamhet samt vård – och omsorg.

*All verksamhet inom kommunkoncernen fortsätter på distans eller hemifrån.

*All fritids – och idrottsaktivitet inomhus för barn födda 2005 och senare öppnas upp och återupptas. Detta innefattar även fritidsgård och kulturskolan. Det innebär att Torsås kommuns sporthallar och gymnastiksalar öppnas upp för föreningsledd ungdomsverksamhet för barn födda 2005 och senare. Utomhusaktiviteter inklusive stenmjölsplanen öppnas upp för alla. Fritidsgården öppnar upp för ungdomar födda 2005 och senare under vecka 4, dock med vissa restriktioner.

*Folkbibliotek, med gjorda anpassningar, fortsatt håller lokalen stängd men verksamheten öppen i begränsad omfattning. Det innebär att Folkbiblioteket håller fortsatt stängt för besök men finns på plats för att svara i telefon och på mejl måndag- fredag kl. 10-17. Biblioteket packar bokkassar, reserverar och lånar om, svarar på frågor och ger den service som går utifrån restriktionerna.

För frågor om till biblioteket,  ring 0486-33370, eller skicka epost: biblioteket@torsas.se


15 januari 2021 kl. 09.45

Information angående vaccinering

Den kommande vaccinationen är Regionens ansvar, Kommunerna får uppdrag av regionerna för att genomföra vaccinationerna.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-1. Vacciner levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Vaccinationerna sker i fyra faser.

De grupper som prioriterats att vaccineras i ett första skede är:
*Personer som bor på särskilda boenden, bostad med LSS eller med personlig assistans.
*Personer i ordinärt boende med hemsjukvård
*Personer i ordinärt boende med hemtjänst.
*Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.
*Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare

I Torsås kommun pågår arbete med vaccinationen i dessa grupper och vi beräknar att vara färdiga med brukarna i ovan nämnda prioriteringsgrupp vecka 8.

Fas 2 startar preliminärt i februari 2021. Det är övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först, samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt.

I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår. Det är övriga personer som är 70 år och äldre. Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att precisera prioriteringar och riskgrupper pågår.

Sista gruppen som erbjuds vaccination är övriga vuxna: 18 år och äldre som inte tillhör någon riskgrupp. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Källa; Folkhälsomyndigheten

 


13 januari 2021 kl. 10.50

För dig som vill läsa mer om vad den tillfälliga covid-19-lagen innebär, har Länsstyrelsen Kalmar publicerat information på sin hemsida.

Till Länsstyrelsen Kalmars sida om den tillfälliga lagen. (extern länk)

Länsstyrelserna i Sverige har även publicerat gemensamt material riktat till olika verksamheter. Följande länkar är externa och går till informationsblad (pdf:er) på Länsstyrelsen Kalmars hemsida.

Minska smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (ext.)
Minska smittspridningen på platser för privata sammankomster (ext.)
Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus (ext.)
Minska smittspridningen i handeln (ext.)


11 januari 2021 kl. 10:55

Under jul-och nyår har samtliga boende på särskilt boende, och på gruppbostäder inom LSS i Torsås kommun, fått den första av två doser av vaccin mot covid-19.

För dig som vill veta mer om vaccineringen i Kalmar län, erbjuder sjukvårdssidan 1177.se, all information som kan behövas. Där finns tydlig information om hur vaccineringen går till, i vilken turordning vaccinationen ska ske och annan information.
Till sidan om vaccination, på 1177.se (extern länk)

 


5 januari 2021 kl. 13:35 (posten uppdaterad 22 jan)

Distansundervisning och mat för högstadiet, årskurs 7-9

Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om den 18 december 2020 har krisledningsnämnden i Torsås kommun den 22 december 2020 beslutat att all undervisning vid kommunens högstadieklasser ska ske på distans fram till den 24 januari 2021. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-6.

Beslutet innebär distansundervisning från måndag den 11 januari till fredag den 21 januari för elever i årskurs 7-9. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt.

Skollunchen ersätts med matlåda alternativt matersättning.


4 januari 2021 kl. 14:10

Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november kan därför enskilda näringsidkare söka ett nytt statligt omsättningsstöd. Läs mer om möjligheten till statligt omsättningsstöd på sidan Stöd och råd till företag.
Till sidan Stöd och råd för företag.


22 december 2020 kl. 15:40

Torsås kommun vidtar strikta åtgärder för att minska smittspridningen. Kommunen avråder starkt från besök på särskilda boenden.
Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om i fredags, har Krisledningsnämnden i Torsås kommun idag, den 22 december, fattat följande beslut:

*All undervisning vid kommunens högstadieklasser skall ske på distans fram till den 24 januari 2021.

*All verksamhet inom Torsås kommunkoncern ska vara stängt, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård- och omsorg. Detta innebära att kommunhuset, bibliotek, fritidsgård och sporthall kommer att hållas stängd till och med den 24 januari 2021.

*All verksamhet inom kommunkoncernen som kan ske på distans eller hemifrån skall med omgående verkan utföras på det viset. Torsnet och TBAB kommer därför att hållas stängt för fysiska besök fram till den 24 januari.

Angående distansundervisning på högstadiet:
Distansundervisningen berör årskurs 7-9. Distansstudierna bedrivs från 11 januari till och med fredag den 22 januari. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Skollunchen ersätts med matlådor alternativt kostnadsersättning. Mer detaljerad information kommer senast den 5 januari till berörda elever och vårdnadshavare. Rektor Mikael Espelund, 0486-33511, är på plats från och med den 28 december och kan svara på eventuella frågor vad gäller högstadiet.

Angående kommunhuset:
Från och med den 23 december till och med den 24 januari kommer servicecenter i kommunhuset vara stängd för besökare på grund av anpassning till nya Covid-19-restriktioner. Det går fortfarande att ringa 0486-33 100 för att få svar på frågor. Besökare till tjänstepersoner kommer att hämtas utanför receptionen vid avtalad tid.

Angående biblioteket:
Allmänheten kan beställa bokkassar och kan hämta reservationer, men efter avtalad tid vid dörren. Allmänheten kan få hjälp med utskrifter och kopior av dessa under förutsättning att de kan skickas på epost och ges ut vid avtalad tid.
Mer information om bibliotekets verksamhet finns på bibliotekets hemsida: bibliotek.torsas.se

Till bibliotekets sida (extern länk)

Angående fritidsanläggningar:
Torsås kommuns sporthallar, gymnastiksalar och stenmjölsplan hålls stängda för all verksamhet från och med den 22 december till den 24 januari. Detta gäller även kommunens fritidsgård.

Angående hävt besöksförbud på särskilda boenden:
Folkhälsomyndigheten har inte förlängt besöksförbudet på särskilda boenden. Det lyfts från den 23 december. Dock avråder kommunen starkt från besök då kommunen sedan tidigare har haft bekräftat smittade, både brukare och medarbetare. Detta även med tanke på pågående smittspårning.


Matservice 2021

Torsås kommuns matservice riktar sig till personer över 70 år, samt riskgrupper.
Folder att ladda ner och skriva ut.

Du gör din beställning enligt följande. Ring eller maila till Torsås kommuns extrainsatta personal för matservice.
Telefonnummer 0486-33 171, 0486-33 172 eller 0486-33 173
Mailadress: matservice@torsas.se

Vi tar emot beställningar två dagar i veckan: måndagar och onsdagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, telefonnummer och ålder ska anges. Eventuellt kundnummer hos respektive butik anges (16 siffror). De butiker som kan väljas är Ica Möre i Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och Tempo Gökalund.

Beställningen ska vara mycket detaljerad, till exempel:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup
Edet Toalettpapper 4 rullar

Varor kan vara slut och ersättningsvara väljs av butiken eller stryks från beställ­ningen. Beställningarna sammanställs av Torsås kommuns personal och tas till den valda livsmedelsbutiken. Livsmedelsbu­tiken plockar varor, skannar dem och tar betalt.

Betalning och leverans
Butikerna kan ha olika betalningsmöj­ligheter. Vanligast är fakturering. ICA Torsås tar också Swish. Inga kreditkort, betalkort eller kontanter kommer att hanteras av Torsås kommuns personal.

Utkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 10.00 och 15.00. Varorna hämtas, körs ut och levereras av Torsås kommuns personal. Ange gärna en plats där matkassen kan ställas.

Apoteket
Vill du ha hjälp med leverans av medicin, ring in din beställning på 0486-120 610. Betalning sker via apotekskonto eller Swish. Vid leveransen är medicinen betald och du behöver identifiera dig.


Externa länkar/Other languages