Fågelinfluensa i länet. Läs mer ›

Allt om covid-19

Hitta på sidan

*Så här fungerar Matservice
*Föreningsstöd 
*Stöd till företag
*Skolmat, januari 2021 (extern länk)
*Länkar till krismyndigheter /Other languages (för dig med mobil)

*Äldre inlägg – Coronasidan 202015 januari 2021 kl. 09.45

Information angående vaccinering

Den kommande vaccinationen är Regionens ansvar, Kommunerna får uppdrag av regionerna för att genomföra vaccinationerna.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-1. Vacciner levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Vaccinationerna sker i fyra faser.

De grupper som prioriterats att vaccineras i ett första skede är:
*Personer som bor på särskilda boenden, bostad med LSS eller med personlig assistans.
*Personer i ordinärt boende med hemsjukvård
*Personer i ordinärt boende med hemtjänst.
*Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.
*Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare

I Torsås kommun pågår arbete med vaccinationen i dessa grupper och vi beräknar att vara färdiga med brukarna i ovan nämnda prioriteringsgrupp vecka 8.

Fas 2 startar preliminärt i februari 2021. Det är övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först, samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt.

I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår. Det är övriga personer som är 70 år och äldre. Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att precisera prioriteringar och riskgrupper pågår.

Sista gruppen som erbjuds vaccination är övriga vuxna: 18 år och äldre som inte tillhör någon riskgrupp. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Källa; Folkhälsomyndigheten

 


13 januari 2021 kl. 10.50

För dig som vill läsa mer om vad den tillfälliga covid-19-lagen innebär, har Länsstyrelsen Kalmar publicerat information på sin hemsida.

Till Länsstyrelsen Kalmars sida om den tillfälliga lagen. (extern länk)

Länsstyrelserna i Sverige har även publicerat gemensamt material riktat till olika verksamheter. Följande länkar är externa och går till informationsblad (pdf:er) på Länsstyrelsen Kalmars hemsida.

Minska smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (ext.)
Minska smittspridningen på platser för privata sammankomster (ext.)
Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus (ext.)
Minska smittspridningen i handeln (ext.)


11 januari 2021 kl. 10:55

Under jul-och nyår har samtliga boende på särskilt boende, och på gruppbostäder inom LSS i Torsås kommun, fått den första av två doser av vaccin mot covid-19.

För dig som vill veta mer om vaccineringen i Kalmar län, erbjuder sjukvårdssidan 1177.se, all information som kan behövas. Där finns tydlig information om hur vaccineringen går till, i vilken turordning vaccinationen ska ske och annan information.
Till sidan om vaccination, på 1177.se (extern länk)

 


5 januari 2021 kl. 13:35

Distansundervisning och mat för högstadiet, årskurs 7-9

Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om den 18 december 2020 har krisledningsnämnden i Torsås kommun den 22 december 2020 beslutat att all undervisning vid kommunens högstadieklasser ska ske på distans fram till den 24 januari 2021. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Ej heller årskurs F-6.

Beslutet innebär distansundervisning från måndag den 11 januari till fredag den 21 januari för elever i årskurs 7-9. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt.

Skollunchen ersätts med matlåda alternativt matersättning.

·       Anmälan om lunch görs senast dagen innan. Till anmälan (extern länk)

·       Lunchen hämtas utanför matsalen på den närmaste skolan klockan 11.30 – 12.30 varje dag.

·       Matersättning, 35 kr/dag, betalas ut i efterhand på blankett. Denna skickas ut till målsman och kan även fås via skolan. Ifylld blankett lämnas till mentor.

I Bergkvara, Gullabo och Söderåkra hämtar du maten vid ingången till köket. I Torsås hämtar du maten vid den uppmärkta glasdörren mot busshållplatsen. Obs! Maten hämtas utomhus. Ring på klockan så kommer personalen.

Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.


4 januari 2021 kl. 14:10

Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november kan därför enskilda näringsidkare söka ett nytt statligt omsättningsstöd. Läs mer om möjligheten till statligt omsättningsstöd på sidan Stöd och råd till företag.
Till sidan Stöd och råd för företag.


22 december 2020 kl. 15:40

Torsås kommun vidtar strikta åtgärder för att minska smittspridningen. Kommunen avråder starkt från besök på särskilda boenden.
Med anledning av de förstärkta restriktioner som regeringen beslutade om i fredags, har Krisledningsnämnden i Torsås kommun idag, den 22 december, fattat följande beslut:

*All undervisning vid kommunens högstadieklasser skall ske på distans fram till den 24 januari 2021.

*All verksamhet inom Torsås kommunkoncern ska vara stängt, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård- och omsorg. Detta innebära att kommunhuset, bibliotek, fritidsgård och sporthall kommer att hållas stängd till och med den 24 januari 2021.

*All verksamhet inom kommunkoncernen som kan ske på distans eller hemifrån skall med omgående verkan utföras på det viset. Torsnet och TBAB kommer därför att hållas stängt för fysiska besök fram till den 24 januari.

Angående distansundervisning på högstadiet:
Distansundervisningen berör årskurs 7-9. Distansstudierna bedrivs från 11 januari till och med fredag den 22 januari. Grundsärskolan berörs inte av beslutet. Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Skollunchen ersätts med matlådor alternativt kostnadsersättning. Mer detaljerad information kommer senast den 5 januari till berörda elever och vårdnadshavare. Rektor Mikael Espelund, 0486-33511, är på plats från och med den 28 december och kan svara på eventuella frågor vad gäller högstadiet.

Angående kommunhuset:
Från och med den 23 december till och med den 24 januari kommer servicecenter i kommunhuset vara stängd för besökare på grund av anpassning till nya Covid-19-restriktioner. Det går fortfarande att ringa 0486-33 100 för att få svar på frågor. Besökare till tjänstepersoner kommer att hämtas utanför receptionen vid avtalad tid.

Angående biblioteket:
Allmänheten kan beställa bokkassar och kan hämta reservationer, men efter avtalad tid vid dörren. Allmänheten kan få hjälp med utskrifter och kopior av dessa under förutsättning att de kan skickas på epost och ges ut vid avtalad tid.
Mer information om bibliotekets verksamhet finns på bibliotekets hemsida: bibliotek.torsas.se

Till bibliotekets sida (extern länk)

Angående fritidsanläggningar:
Torsås kommuns sporthallar, gymnastiksalar och stenmjölsplan hålls stängda för all verksamhet från och med den 22 december till den 24 januari. Detta gäller även kommunens fritidsgård.

Angående hävt besöksförbud på särskilda boenden:
Folkhälsomyndigheten har inte förlängt besöksförbudet på särskilda boenden. Det lyfts från den 23 december. Dock avråder kommunen starkt från besök då kommunen sedan tidigare har haft bekräftat smittade, både brukare och medarbetare. Detta även med tanke på pågående smittspårning.


Matservice 2021

Torsås kommuns matservice riktar sig till personer över 70 år, samt riskgrupper.
Folder att ladda ner och skriva ut.

Du gör din beställning enligt följande. Ring eller maila till Torsås kommuns extrainsatta personal för matservice.
Telefonnummer 0486-33 171, 0486-33 172 eller 0486-33 173
Mailadress: matservice@torsas.se

Vi tar emot beställningar två dagar i veckan: måndagar och onsdagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, telefonnummer och ålder ska anges. Eventuellt kundnummer hos respektive butik anges (16 siffror). De butiker som kan väljas är Ica Möre i Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och Tempo Gökalund.

Beställningen ska vara mycket detaljerad, till exempel:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup
Edet Toalettpapper 4 rullar

Varor kan vara slut och ersättningsvara väljs av butiken eller stryks från beställ­ningen. Beställningarna sammanställs av Torsås kommuns personal och tas till den valda livsmedelsbutiken. Livsmedelsbu­tiken plockar varor, skannar dem och tar betalt.

Betalning och leverans
Butikerna kan ha olika betalningsmöj­ligheter. Vanligast är fakturering. ICA Torsås tar också Swish. Inga kreditkort, betalkort eller kontanter kommer att hanteras av Torsås kommuns personal.

Utkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 10.00 och 15.00. Varorna hämtas, körs ut och levereras av Torsås kommuns personal. Ange gärna en plats där matkassen kan ställas.

Apoteket
Vill du ha hjälp med leverans av medicin, ring in din beställning på 0486-120 610. Betalning sker via apotekskonto eller Swish. Vid leveransen är medicinen betald och du behöver identifiera dig.


Externa länkar/Other languages