covid-19 specifik
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Skärpta bestämmelser i Kalmar Län och Torsås kommun

Till Torsås kommuns Coronasida

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen. I detta ingår nedan bestämda åtgärder, samt att Länsstyrelsens inför en lokal begräsning om folksamlingar på högst 50 personer.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök. I stort sett gör vi likadant i hela länet.

För lista och lokala tillägg för Torsås kommun, se nedan.

Även som arbetsgivare strävar vi efter att agera likadant. Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen tillsammans i Kalmar län under några veckor kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Vi har alla, var och en av oss, ett stort personligt ansvar.
Tillsammans minskar vi smittspridningen i Kalmar län.

 

Förutom de punkter som nedan finns listade, gäller följande för Torsås kommun:

* Den läroplanstyrda idrottsundervisningen i skolan fortsätter som vanligt för barn födda 2005 och senare.
* Torsås kommun uppmanar anhöriga att vara oerhört restriktiva med besök på särskilda boenden. Vi vill vädja till alla anhöriga att undvika detta.
* Torsås kommun har inget eget kommunalt badhus men vill i detta avseende vädja till var och en att undvika allmänna bad i badhus.

 

I övrigt gäller följande:

· Idrottsanläggningar både inne och ute stänger (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).  I Torsås fortsätter den läroplansstyrda idrottsundervisningen i skolan fortsätter som vanligt för barn födda 2005 och senare.

· Badhus stänger för allmänheten, men lokal anpassning för medicinskt motiverad träning och simundervisning för barn födda 2005 eller senare. Torsås kommun har inget kommunalt badhus men vill i detta avseende vädja till att undvika bad i allmänna badhus.

· Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.

· Museer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.

· Skolmatsalar håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.

· Öppna förskolor stänger.

· Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunerna kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.

· Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.

· Vuxenskola/kunskapsnav etc. genomför endast digital verksamhet.

· Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda 2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.

·  Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.

Mer information hos Länsstyrelsen (extern sida)