GDPR-bild - reportagebild
Rebecka Paldanius, Jenny Arvidsson och Hamza Tahir Moussa
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Goda resultat för introduktionsprogram

Under våren har det genomförts en rekrytering av personal till socialförvaltningen i Torsås kommun. Därför har kommunen tagit fram ett introduktionspaket för att underlätta för medarbetarna att få en god start.

En del av introduktionen har gått ut på att reflektera över arbetet. I grupper om två till sex personer träffar vikarierna Rebecka Paldanius, projektsamordnare på Arbetsmarknad och inkluderingsenheten. Diskussioner och reflektioner förs inom fem prioriterade områden som tagits fram ihop med Ida Bäck, samordnare på planeringsenheten. Bland annat diskuteras basal hygien och smittspridning, dokumentation, arbetsmiljö, bemötande och omvårdnad utifrån de erfarenheter som vikarierna har fått när de har gått bredvid ordinarie personal.

Kommunens förhoppning är att de nya medarbetarna ska bli självgående så tidigt som möjligt, samt att de ska kunna knyta kontakter och känna att de inte är ensamma i sina funderingar. Syftet är även att avlasta chefer och ordinarie medarbetare.

Kommunen har nu fått en utvärdering från de första omgångarna i programmet, där 10 deltagare har passerat, och omdömena har varit mycket bra. Det kommer även att göras en utvärdering för hela introduktionsprogrammet.