fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Ingen smitta på Torsås äldreboenden

Torsås kommun kan glädjande konstatera att vi just nu inte har någon smitta våra äldreboenden. Hygienöverläkare Per-Åke Jarnheimer vid Region Kalmar Län har i dagarna konstaterat att det inte möter något hinder att börja ta in personer till det boende som har varit drabbat. Dock gäller det att fortsatt vara uppmärksam på samma symptom eller misstanke om symptom som tidigare, menar hygienöverläkaren. Bedömningen att det råder allmän smittspridning i Torsås kommun gäller fortfarande.

Torsås kommun vill rikta ett stort tack till all personal som gör en fantastisk insats för att hålla våra äldreboenden utan smitta.

Rättelse angående provtagning
Här finns Torsås kommuns coronasida