Regeringen inför nya restriktioner 19 januari Läs mer ›

Nyheter


Nyheter från Torsås kommun

fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Schaktstart för fiber på Badhusgatan

Under V. 4 är det schaktstart för fibernedläggning på Badhusgatan i Torsås och planeras vara färdigt V. 10. Schakten kommer ske från Ekbacksvägen till Strandgatan, mot Badhusgatan...

Läs mer
Varning för ishalka
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Varning för ishalka

SMHI har lagt en gul varning för plötslig ishalka i Östergötlands län, Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län, Östra delen av Hallands län samt nordöstra delen av...

Läs mer
Krisberedskap -Bild fri för att användas
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Krisberedskap på torsas.se

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bör man kunna klara sig 72 timmar på egen hand. På Torsås kommuns hemsida finns ett flertal sidor om krisberedskap. Där...

Läs mer
Förändringar kring sotning
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Förändringar kring sotning

Sedan 1 januari 2022 har RFET (Räddningsförbundet Emmaboda Torsås) tre egna sotare: en i Torsås kommun och två i Emmaboda kommun. Mer information om eld- och brandskydd

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Läs Kommunbladet här

Vinterns Kommunbladet skickades ut till alla brevlådor i kommunen strax innan jul. Kommunbladet innehåller information om fiberutbyggnaden, information från skola och bibliotek, nä...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Trygghetsdialoger återkommer i vår

På grund av den ökade smittspridningen blev trygghetsdialogen för Emnabo med omnejd inställd. Den var tänkt att hållas 6/12. Nuvarande åtgärder för kommunens verksamheter gäller t...

Läs mer
Nytt förslag till renhållningsordning
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Nytt förslag till renhållningsordning

Kretslopp Sydost presenterar ett förslag till ny renhållningsordning. Utställning av förslaget kommer att pågå fram till och med 31 januari 2022. Du är välkommen att lämna synpunkt...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Avlivning av fåglar i Bergkvara (uppdat.)

Uppdatering 14:05, onsdag Det är nu bekräftat att gåsen som skickades till SVA för analys förra veckan var smittad av fågelinfluensan (H5N1). Den typ av fågelinfluensa H5N1 som...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Här finns sand att hämta

Här finns sandtunnor utställda för avhämtning av sand. Kontakta gärna gata/park om tunnan börjar bli tom. Torsås Parkeringen vid Torshallen/ICA, bredvid kundvagnshuset Vårdcen...

Läs mer
Gång/cykelväg bakom Bergkvara skola stängs av
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Gång/cykelväg bakom Bergkvara skola stängs av

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att stänga av gång- och cykelvägen bakom Bergkvara skola för grävarbeten, under vecka 49-50. Det är dagvattenledning som skall bytas....

Läs mer