Information om giftiga svampar
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Information om giftiga svampar

Det har under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar har Giftinformationscentralen tagit fram information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

Här kan finns det broschyrer på flera olika språk att läsa eller ladda ned (extern länk): Giftinformationscentralen