Intresseundersökning om odlingslotter
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Intresseundersökning om odlingslotter

Torsås kommun bereder ett medborgarförslag om kolonilotter. Som en del av beredningen genomför vi en intresseundersökning för att se om det finns underlag för att anlägga kolonilotter, eller odlingslotter och hur många lotter som kan vara aktuella. Vi undersöker i nuläget bara intresset, det går inte att anmäla sig till någon kölista och vi samlar inte in någon data.

De eventuella lotterna kommer vara belägna i Torsås tätort, ha en storlek på mellan 50-200 kvadratmeter, hyran kommer att vara årsvis och kostnaden någonstans mellan 10-15 kronor per kvadratmeter. Genom att klicka på länken visar du ditt intresse för odlingslott, och där har du också möjlighet att ge synpunkter.

Länk till intresseundersökningen.