Förskolan Eklövet stänger Läs mer ›

Nyheter


Nyheter från Torsås kommun

Risk för förgiftning av katter
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik

Risk för förgiftning av katter

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen: Enligt uppgifter från kemikalieinspektionen finns det problem med förgiftning av katter. Förgiftningen orsakats av alfakloralos, ett...

Läs mer
Föreningsstöd med anledning av Covid-19
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Föreningsstöd med anledning av Covid-19

I maj skickades det ut en enkät till alla aktiva föreningar i Torsås kommun. Enkäten skulle ge underlag och kunskap om hur corona-situationen har påverkat de olika föreningskategor...

Läs mer
1000 kronor till alla månadsavlönade medarbetare på Torsås kommun
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

1000 kronor till alla månadsavlönade medarbetare på Torsås kommun

Torsås kommun fick redan tidigt under 2020 känna av pandemins effekter, både som arbetsgivare och servicegivare. Sedan dess har de anställda jobbat under extraordinära omständighet...

Läs mer
Farliga underspända takstolar
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Farliga underspända takstolar

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall, Tarfalahallen, i Kiruna tidigare i år, konstaterar Statens haverikommission (SHK) att det finns byggnader med liknande takkonstruktio...

Läs mer
Till dig som har hemtjänstinsatser
// Kommun och politik /Omsorg och stöd

Till dig som har hemtjänstinsatser

Torsås kommun har fortsatt en situation som präglas av den pågående pandemin. Just nu ökar smittspridningen och vi som utförare av insatser till äldre och personer med funktionsned...

Läs mer
Skärpta bestämmelser i Kalmar Län och Torsås kommun
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Skärpta bestämmelser i Kalmar Län och Torsås kommun

Till Torsås kommuns Coronasida Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden so...

Läs mer
Kallelse till kommunfullmäktige
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Kallelse till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 november 2020 kl 18.00, Folkets hus i Torsås. KF Kallelse 201116

Läs mer
Jobba hos oss med barn och ungdomar
// Kommun och politik /Omsorg och stöd

Jobba hos oss med barn och ungdomar

I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Nu har vi en visstidstjänst ledig som...

Läs mer
Ny sida för covid-19 på torsas.se
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Ny sida för covid-19 på torsas.se

Under våren låg alla nyheter kring covid-19 på en fast nyhetsplats. Nu har sidan flyttats. Du hittar den numera under snabblänkarna "hitta snabbt" på första sidan på torsas.se....

Läs mer
Inbjudan till “En vecka fri från våld”
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Omsorg och stöd

Inbjudan till "En vecka fri från våld"

Sedan 2017 finns det en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig i...

Läs mer