Skymd sikt
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Skymd sikt

Kommunen har fått många frågor på sista tiden gällande höga häckar och annan växtlighet som skymmer sikten.
Buskar och träd som hänger ut i gatan och skymmer sikten medför trafikfara och kan innebära livsfara men även försvåra framkomligheten. Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar.

Här kan du få hjälp så att du kan underlätta för både dig själv och dina grannar.

Klippa häck