Sluttäckning av deponin i Hallagärde
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Sluttäckning av deponin i Hallagärde

Arbetet med sluttäckning av deponin i Hallagärde kommer att påbörjas under vecka 32 och är planerat att slutföras under hösten.

Entreprenören kommer att kontakta de fastighetsägare som är närmast berörda av arbetet för mer information.