Utdelning av Socialnämndens kvalitetspris
//Kommun och politik /Utvalda nyheter

Utdelning av Socialnämndens kvalitetspris

Vinnaren i år är Hälso-och sjukvården för deras utbildning i orörlighetskomplikationer tilldelas kvalitetspriset 2024 med motiveringen: Genom att erbjuda utbildning till kommunens alla undersköterskor/vårdbiträde och därmed höja kompetensnivån inom detta område så ökar vårdkvaliteten i omsorgen och livskvaliteten hos dem vi finns till för

Även ett hedersomnämnande delades ut. Hedersomnämnandet i år går till Hälso-och sjukvårdens sjuksköterskor tilldelas socialnämndens hedersomnämnande 2024 med motiveringen: Deras arbete med att skapa ett metodrum där utbildningar sedan hålls för omsorgspersonal. Rätt kompetens på rätt plats är en viktig del i omställningen till Nära vård, som kommer öka kvaliteten inom omsorg och hälso-och sjukvård.

Ett varmt grattis till prismottagarna!