Val 2024

Kommunerna ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Val hålls i september vart fjärde år.

Kommunen ansvarar även för att genomföra val till Europaparlamentet. Även det valet hålls vart fjärde år. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Så här kan du rösta

  • Rösta i vallokal.
  • Förtidsrösta i röstningslokal. Mellan 22 maj och 9 juni kan du förtidsrösta på Torsås bibliotek.
  • Rösta från utlandet – är du utomlands kan du antingen rösta på ambassad, konsult eller brevrösta.
  • Rösta med bud.
  • Rösta med ambulerade röstmottagare – enbart för dem som inte kan ta sig till en röstningslokal.

Vallokaler

Gullabo

Församlingslokalen i Gullabo

Torsås 1:a och 2:a

Torskolan, skolmåltidslokalen

Söderåkra 1:a

Sockenstugan, Söderåkra

Söderåkra 2:a

Bergkvara skola, nya skolmåltidslokalen

Lokal för förtidsröstning

Biblioteket i Torsås

Måndag- torsdag: 10.00 – 18.00
Fredag: 10.00 – 17.00
Lördag: 10.00 – 13.00

Ambulerande röstmottagare

Möjlighet finns för boende på Solgläntan och Mariahemmet att rösta genom ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare kan beställas under bibliotekets öppettider på telfonummer (kommer inom kort)

Valmyndigheten

Valmyndighetens uppgifter och valets genomförande regleras i huvudsak i vallagen och valförordningen. Valmyndigheten ansvarar för planering och samordning av valarbetet. Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga röst-räkningen. Valnämnden i varje kommun ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. Läs mer om valet på Valmyndighetens webbplats, där finns även information på utländska språk.

Till valmyndigheten (extern sida)

Valnämndens kansli

Allfargatan 26
385 31 Torsås

Valnämndens ordförande

Ulf Pettersson, 073-628 65 25