Claes-Göran Bjerdings Ungdomsstipendium
//Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Claes-Göran Bjerdings Ungdomsstipendium

Stipendiet delas ut till en eller flera ungdomar under grundskoletiden och/eller gymnasietiden eller som är mantalsskriven i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökan till och med att man fyller 25 år samt är folkbokförd i Torsås kommun.

Stipendiet skall sökas och ges för att uppmuntra och stimulera till fortsatt engagemang inom kulturområdet. Stipendiet kan lämnas i form av medel till resor, kursavgifter, instrument med mera.

Stipendiet delas ut årligen i samband med Sveriges Nationaldag 6 juni, eller vid annat tillfälle som Minnesfonden bestämmer.

Stipendium kan ges till mer än en stipendiat. Styrelsen beslutar om vem eller vilka som erhåller detta stipendium.

Senaste dag för ansökan är 1:a maj till ann.milesson@gmail.se.

Mer info lämnas av Ann Milesson på 0731-827795.

Beslut kan inte överklagas.