Ny översiktsplan

Torsås kommun arbetar med en ny översiktsplan för hela kommunen. Ett första förslag har varit på samråd mellan 11 april – 30 juni 2023. Översiktsplanen är digital i form av en Storymap med interaktiv karta.
Klicka på länkarna nedan för att förflytta dig till olika innehåll på denna sida.

Vad är en Översiktsplan?
Vad händer efter samrådet?
Samrådsförslag till översiktsplan för Torsås kommun

Vad är en Översiktsplan?

  • En översiktsplan är vägledande för hur kommunen använder mark och vatten och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur kommunen möter framtidens utmaningar.
  • Många olika aktörer ska kunna förstå och använda sig av en översiktsplan. Detta gäller både professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när kommunen ska fatta beslut.

Plan- och bygglagen reglerar processen för att ta fram en ny översiktsplan. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen. Det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

 

Vad händer efter samrådet?

Kommunen bearbetar planförslaget efter samrådet utifrån inkomna synpunkter och sammanställer dem i en samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget ställs ut på granskning. Då har du återigen möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige slutligen antar översiktsplanen.
Ett reviderat planförslag beräknas vara klart för granskning under våren 2024.

Samrådsförslag till översiktsplan för Torsås kommun

Just nu pågår revidering av planförslaget utifrån samrådet. Du kan fortfarande ta del av samrådsförslagets textdelar. Däremot är den interaktiva kartan inte tillgänglig under tiden revidering pågår.

  • Översiktsplanen är digital, klicka på länken för att öppna portalen
    Länk till översiktsplan (extern länk)
  • Nedan finns en film som förklarar hur du kan ta del av den digitala översiktsplanen. I filmen redogörs översiktsplanens uppbyggnad och de funktioner som är tillgängliga i den digitala portalen.
    Länk till Youtube (extern länk)