Ny översiktsplan

Torsås kommun arbetar med en ny översiktsplan för hela kommunen. Ett första förslag har varit på samråd under våren 2023. Förslaget har nu bearbetats om och ställs ut för granskning mellan 30 april – 30 juni 2024. Översiktsplanen är digital i form av en Storymap med interaktiv karta.
Klicka på länkarna nedan för att förflytta dig till olika innehåll på denna sida.

Vad är en Översiktsplan?
Vad händer efter granskning?
Granskningsförslag (extern länk)

Vad är en Översiktsplan?

  • En översiktsplan är vägledande för hur kommunen använder mark och vatten och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur kommunen möter framtidens utmaningar.
  • Många olika aktörer ska kunna förstå och använda sig av en översiktsplan. Detta gäller både professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när kommunen ska fatta beslut.

Plan- och bygglagen reglerar processen för att ta fram en ny översiktsplan. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen. Det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

 

Vad händer efter granskning?

Kommunen kommer bearbeta planförslaget ytterligare en gång efter granskningen utifrån inkomna synpunkter. Därefter sammanställs de i ett granskningsutlåtande. Det bearbetade förslaget kommer resultera i ett slutligt förslag till ny översiktsplan. Detta förslag av översiktsplan beräknas kunna antas i fullmäktige under hösten.

Granskningsförslag till översiktsplan för Torsås kommun

Just nu pågår granskning av förslag till ny översiktsplan. Granskningen pågår mellan 30 april – 30 juni 2024. Under denna tid tar vi tacksamt emot synpunkter på planförslaget. Om du har frågor eller behöver hjälp att ta del av förslaget till ny översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens servicecenter 010 – 35 33 100 eller maila till oversiktsplan@torsas.se