Samråd för ny översiktsplan

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för hela kommunen. Den är ute på samråd mellan 11 april – 30 juni 2023. Du kan besöka samrådsmöten för att lära dig mer om förslaget, men du kan också skicka in dina synpunkter till kommunen. Översiktsplanen är digital i form av en Storymap.
Klicka på länkarna nedan för att förflytta dig till olika innehåll på denna sida.

Vad är en Översiktsplan?
Vad händer efter samrådet?
Förslag till översiktsplan för Torsås kommun
Samråd – tider och platser
Digitalt möte, utställning, kontaktuppgifter för synpunkter

Vad är en Översiktsplan?

  • En översiktsplan är vägledande för hur kommunen använder mark och vatten och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur kommunen möter framtidens utmaningar.
  • Många olika aktörer ska kunna förstå och använda sig av en översiktsplan. Detta gäller både professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när kommunen ska fatta beslut.

Plan- och bygglagen reglerar processen för att ta fram en ny översiktsplan. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen. Det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna dina synpunkter.
Här är vi nu:

Vad händer efter samrådet?

Kommunen bearbetar planförslaget efter samrådet utifrån inkomna synpunkter och sammanställer dem i en samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget ställs ut på granskning. Då har du återigen möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige slutligen antar översiktsplanen.

Förslag till översiktsplan för Torsås kommun

Översiktsplanen är digital, klicka på länken för att öppna portalen
Länk till översiktsplan (extern länk)

Nedan finns en film som förklarar hur du kan ta del av den digitala översiktsplanen. I filmen redogörs översiktsplanens uppbyggnad och de funktioner som är tillgängliga i den digitala portalen.
Länk till Youtube (extern länk på grund av GDPR-bestämmelser)

Samråd – tider och platser

Samrådet pågår från den 11 april till den 30 juni 2023. Därefter justeras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Kommunen sammanfattar och besvarar synpunkterna i en samrådsredogörelse kommer finnas tillgänglig för allmänheten.
Kommunen håller fem öppna samrådsmöten. Där presenterar vi översiktsplanen och du har då möjlighet att ställa frågor. Du kan medverka på vilka möten du vill och diskutera hela översiktsplanen på alla möten.

Fysiska möten
De fysiska mötena hålls i form av öppna hus där du kan ställa dina frågor till kommunens tjänstepersoner. I mitten av mötet avbryter vi för en presentation.

Gullabo
Måndag 17 april, klockan 15.30-18.30, presentation 17.30
Gullabo skolmatsal, Gullabo skola, Gullabovägen 11

Söderåkra
Torsdag 27 april, klockan 15.30-18.30, presentation 17.30
Söderåkra skolmatsal, Kyrkvägen 12, Söderåkra

Bergkvara
Torsdag 4 maj, klockan 15.30-18.30, presentation 17.30
Bergkvara skolmatsal, Målmangatan 20

Torsås
Torsdag 11 maj klockan 15.30-18.30, presentation 17.30
Torskolans skolmatsal, Kalmarvägen 12

Digitalt möte

Ett digitalt möte kommer att hållas för dem som inte har möjlighet att medverka på de fysiska.
Onsdag 7 juni, klockan 18.30-20.00, presentation 18.45
Anmälan görs senast torsdag 1/6 till oversiktsplan@torsas.se. Ange ”Digitalt möte ÖP” i ämnesraden. En länk till mötet kommer att skickas ut under fredagen den 2/6 till dem som anmält sig.

Obemannad utställning

I kommunhusets servicecenter finns en utställning där valda delar av översiktsplanen visas. Du kan ta del av utställningen mellan klockan 08.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Torsås kommun tillhanda senast 30 juni 2023.
Du skickar dina synpunkter till oversiktsplan@torsas.se eller via adressen Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 503, 385 25 Torsås.
Märk ditt meddelande med ”Synpunkter Översiktsplan”.