Etapper för fiberutbyggnad

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart 2021-sommaren/hösten).
Anslutningsgrad 54 %. Vi har börjat att gräva för fiber i etapp 1. Trafiktillstånden är klara och grävning pågår i Ingö mot Ebbelångsö. Efter det kommer vi gräva i Brömesbro vidare mot Gettnabo. Arbetet med markavtal pågår.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2020/2021 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2022).
Anslutningsgrad 32 %.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering sommaren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 20 %.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 24 %.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart våren /sommaren 2022).
Anslutningsgrad 29 %.

Vi har också påbörjat projektering av etapp två och fem. Beslut togs tidigare i år om att tidigarelägga utbyggnaden av fiber i etapp fem då möjlighet skapats att få anslutning från Affärsverken via Emmaboda, telestationerna har avvecklats och den mobila täckningen är dålig och i vissa fall obefintlig och det har sedan tidigare samförlagts mycket rör för fiber i samband med att elen grävts ner.