Etapper för fiberutbyggnad

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har maskinlag som gräver i 3 av våra 5 etapper.

 • I etapp 1 har vi endast några efteranslutningar kvar att installera och arbetet med slutbesiktningen är igång.
 • I etapp 2 har vi nu ett flertal grävlag igång och den 22 oktober kopplades första kunderna in. Kundinstallationerna kommer att fortsätta fram till maj 2023.
 • I etapp 5 har vi endast efteranslutningar kvar att installera och därefter påbörjar vi slutbesiktning även i denna etappen.
 • Detaljprojekteringen är klar i etapp 3 och vi har påbörjat grävning för att binda ihop dom samförläggningarna som gjorts tidigare.

Grävning från Söderåkra till Torsås är klar och vi har påbörjat blåsning av fiber för att kunna driftsätta tekniknoden.

 • I etapp 4 är detaljprojekteringen påbörjad och vi hoppas kunna bli klara under hösten för att kunna börja med Trafikverksansökningar och markavtal. Tekniknoden i Bidalite är på plats och schakt kommer påbörjas mellan Torsås och Bidalite i januari.

Tidplan

Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

 • Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022). Tyvärr ligger vi något efter planen men hoppas bli klara i december.
  Anslutningsgrad 60 %.
  Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.
 • Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klar under maj 2023).
  Anslutningsgrad 60 %.
  Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.
 • Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart våren 2023).
  Anslutningsgrad 60 %. Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.
 • Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart hösten 2023).
  Anslutningsgrad 71 %.
  Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.
 • Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klar våren 2022).
  Anslutningsgrad 61 %. Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.