Etapper för fiberutbyggnad

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har maskinlag som gräver i 3 av våra 5 etapper.

I etapp 1 arbetar vi i Slätafly, Brömsebro, Gamla Karlskronavägen, mm. Tomtgrävningarna är klara i etapp 1 och kundinstallationer pågår.

I etapp 2 håller vi tillsammans med E.on på att färdigställa det sista i samförläggningen Bröms, Järnsida, Grisbäck. Detta förväntas bli klart under april månad. Tekniknoden som ska förse etappen med fiber är på plats och kommer att driftsättas slutet på april. Arbete med markavtal och Trafikverkstillstånd pågår. Vi har även haft informationsmöte inför stängning av etappen 30 april. Därefter kan efteranmälningar göras men till ett högre pris.

I Etapp 5 pågår schakt och vår tekniknod är på plats och kommer att driftsättas under april månad. Vi gör även kundbesök och tomtgrävning pågår.

Projekteringen av etapp tre och fyra är nu påbörjad och vi hoppas kunna bli klara under våren för att kunna börja med Trafikverksansökningar och markavtal.

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klart under 2022).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart vintern 2022/2023).
Anslutningsgrad 32 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 43 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 61 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.