fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Eldning av trädgårdsavfall

I nuläget gäller Torsås kommuns lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter, och kommunen kommer inte agera mot någon som eldar enligt dem. Föreskrifterna säger att eldning av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får ske i detaljplanelagt område mellan 1 oktober och 30 april såvida det kan ske utan att olägenhet uppstår för människors hälsa.

Klicka här för att läsa de lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifterna

Från och med 1 jan 2024 finns det ett EU-direktiv om att bland annat bioavfall i först hand ska materialåtervinnas istället för att eldas upp. Kommunen tillåter dock sedan innan direktivet eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt mellan den 1 oktober och 30 april. Därefter råder förbud. Utanför detaljplanelagt område finns idag inga lokala föreskrifter för eldning av trädgårdsavfall.

Det nya EU-direktivet innebär att kommunens lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter kan komma att uppdateras med nya begränsningar för eldning av trädgårdsavfall. Under tiden kommer kommunen inte att agera mot någon som eldar trädgårdsavfall enligt nuvarande föreskrifter.

När nya lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter beslutas kommer information att finnas på bland annat kommunens hemsida.

För årets valborgsfirande gäller samma regler som tidigare år. Det behövs ingen dispens från Torsås kommuns sida, men för att anordna en offentlig tillställning krävs tillstånd från polisen. Kontrollera också med räddningstjänsten så att det är tillåtet att elda eller om tillstånd från dem krävs.