Bildningsförvaltningens organisation

 

Kontaktuppgifter

Bildningsförvaltningen
Besöksadress: Allfargatan 38, Torsås

Övriga besöksadresser
Se förskola alternativt grundskola

Postadress: Box 503, 385 25 Torsås

Hemsida: www.torsas.se/utbildning-och-forskola,

e-post: info.bildning@torsas.se, telefon: 010-35 33 415