Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem
//Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem

Berätta, vad är det för kampanj som startar idag?

Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem och andra uppdragstagare. Den sker i samarbete med Sveriges kommuner. Syftet med kampanjen är att fler ska vilja gör en insats för barn som behöver ett nytt hem och att Sveriges kommuner får fler egna familjehem att tillgå.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn boende på heltid i ditt hem tillsammans med din familj. Barnet som behöver ett familjehem kan av olika anledningar inte längre bo kvar hemma. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig. En del barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt. Din uppgift som familjehem är att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig.

Varför är det viktigt att ha egna familjehem?

Att Torsås kommun har egna familjehem är viktigt av olika anledningar. Det är framför allt viktigt för det placerade barnet om Socialtjänsten, som bedömer vad barnet behöver, även har en direkt kontakt med familjehemmet för handledning och stöttning utifrån barnets behov. Det är också viktigt ur en ekonomisk aspekt då en avsaknad av egna familjehem ofta leder till konsulentstödda familjehem, vilka kostar dyra pengar. Pengar som behöver tas från kommunens skatteintäkter.

Hur många barn är idag placerade i familjehem genom Torsås kommun?

Idag har Socialtjänsten flera barn som är familjehemsplacerade. Socialtjänsten ser att det alltid kommer finnas behov av familjehem för barn i Torsås kommun, varför det är viktigt att vi har egna familjehem att tillgå även om det inte finns behov av ett uppdrag för stunden. Socialtjänsten i Torsås kommun söker egna familjehem i både Torsås kommun och i andra kommuner då en del barn inte kan vara placerade i sin hemkommun.

Hur arbetar Torsås kommun med familjehemsvård?

I Torsås kommun har Socialtjänsten satsat på familjehemsvård under de senaste åren. Detta för att vi ser att egna familjehem oftast är det bästa för det placerade barnet, men också för att minska kommunens kostnader. Idag arbetar familjehemssekreterare med att söka, utreda, handleda och stötta våra familjehem i deras uppdrag. Stödet till familjehemmen är varierande och försöker anpassas efter familjehemmets behov inom ramen för uppdraget. Utanför kontorstid kan våra familjehem få stöd och rådgivning genom vår Socialjour.

Vilket stöd kan jag som familjehem få?

Stödet du som familjehem kan få kan vara handledning, vägledning och rådgivning. Detta kan vara i hemmet, digitalt eller via telefon. De familjehem som behöver mycket stöd kan vi har kontakt med vid ett eller flera tillfällen i veckan. De familjehem som behöver mindre stöd söker oftast vår hjälp när de själva ser behov utöver vår regelbundna avstämning. Utgångspunkten är att stödja våra familjehem till att känna sig trygga och självständiga i sitt uppdrag. Du som familjehem erbjuds även att gå Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i.

Hur blir jag familjehem?

Om Du är intresserad av att bli familjehem, eller vill veta mer, är du varmt välkommen att ringa till Individ – och Familjeomsorgens mottagningstelefon och be om att få prata med en familjehems-sekreterare. Du kan också lämna din intresseanmälan skriftligen via mejl eller genom vår E-tjänst. På Torsås kommuns hemsida kan Du läsa mer om familjehemsuppdraget och hur du kan bli familjehem, men också om andra uppdrag där du kan göra en insats.

010-35 33 100

socialforvaltningen@torsas.se

Länk till e-tjänst

Länk till hemsida med information