Nyheter


Nyheter från Torsås kommun

Granskning av ny översiktsplan – ÖP
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Granskning av ny översiktsplan - ÖP

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på granskning under tiden 30 april till den 30 juni 2024. Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en dig...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Sök bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar...

Läs mer
Information med anledning av att länstrafiken tar 50 fordon ur drift
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Information med anledning av att länstrafiken tar 50 fordon ur drift

För Torsås kommun berör detta inte våra skolbussar då berörd modell inte används i detta fall. Däremot kan det ha påverkan på sjuk- och närtrafik. Bakgrund Under söndagen explode...

Läs mer
fri att använda
// Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Sök semestervikariat inom LSS och socialpsykiatri samt äldreomsorgen

Vill du göra skillnad för personer som behöver stöd och hjälp för att kunna leva som andra? Då kan du söka semestervikariat inom semestervikariat LSS och socialpsykiatri. Läs mer h...

Läs mer
Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem
// Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem

Berätta, vad är det för kampanj som startar idag? Idag startar Socialstyrelsens rekryteringskampanj av familjehem och andra uppdragstagare. Den sker i samarbete med Sveriges kommu...

Läs mer
Första spadtaget för trygghetsboendet Snödroppen
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Första spadtaget för trygghetsboendet Snödroppen

Idag togs det första spadtaget för Torsås nya trygghetsboende: Snödroppen Så här sade Stefan Sandgren, VD för Torsås Bostads AB, innan första spadtaget togs: "Idag samlas vi...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Eldning av trädgårdsavfall

I nuläget gäller Torsås kommuns lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter, och kommunen kommer inte agera mot någon som eldar enligt dem. Föreskrifterna säger att eldning av torrt...

Läs mer
Nu lanserar vi vår första e-tjänst
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Nu lanserar vi vår första e-tjänst

Den 29 april startar Socialstyrelsen sin kampanj ?Gör en insats!"? och i samband med det lanserar vi vår första e-tjänst. Det innebär att du redan nu kan göra en intresseanmälan fö...

Läs mer
Claes-Göran Bjerdings Ungdomsstipendium
// Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Claes-Göran Bjerdings Ungdomsstipendium

Stipendiet delas ut till en eller flera ungdomar under grundskoletiden och/eller gymnasietiden eller som är mantalsskriven i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökan till och med a...

Läs mer
En bild på en byggnad tillsammans med Torsårstuppen
// Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Tuppar, tegel och Torsåspanel

Med utgångspunkt i tre olika företeelser med begynnelsebokstaven T, som alla är kännetecknande för Torsås kommun, tar Susann Johannisson och Ludwig Svensén med oss på en kulturhist...

Läs mer