Bostäder, mark och tomter

Torsås erbjuder hav och skog, glesbygd och samhälle och naturlig närhet till varandra. Detta gör fritiden lättåtkomlig och innehållsrik för både vuxna och barn. Ett boende på landet gynnar hela familjens välbefinnande. Mer tid tillsammans i en lugnare tillvaro gör livet meningsfullt och balanserat. Jobbar du inte i kommunen är pendlingen till Kalmar eller Karlskrona bara 30 minuter bort.

Torsås bjuder på ett gott liv i en livskraftig kommun.

Här kan du få ut din tomtkarta
Här finns mer information om lediga tomter
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning