Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

Bostäder, mark och tomter

Torsås bjuder på ett gott liv i en livskraftig kommun.

Torsås erbjuder hav och skog, glesbygd och samhälle och naturlig närhet till varandra gör fritiden lättåtkomlig och innehållsrik för både vuxna och barn. Ett boende på landet gynnar hela familjens välbefinnande. Mer tid tillsammans i en lugnare tillvaro gör livet meningsfullt och balanserat. Jobbar du inte i kommunen är pendlingen till Kalmar eller Karlskrona bara 30 bort.