LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

LUPPTorsås kommun har valt att genomföra en enkät som heter LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomförs i samarbete med ungdomsstyrelsen. Enkäten genomförs bland ungdomar som går i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Detta görs för att få mer kunskap kring ungas hälsa, intressen, trygghet, skola, fritid och framtidsfrågor.

Detta är viktigt för att vi ska satsa på rätt saker och förbättra situationen för unga i kommunen. Målet med enkäten är att vi genom ungas röster ska skapa åtgärder som ska förbättra ungas levnadsvillkor i Torsås kommun.

LUPP har genomförts 2009 och 2012 i samarbete med andra kommuner i länet. Torsås kommun har sedan 2009 genomfört en del åtgärder för att förbättra situationen och då bland annat startat upp en mötesplats för unga mellan 16-25 år.

Sedan enkäten 2012 har kommunen anställt sju ungdomar, som kallade sig TUR - Torsås Unga Röster. Deras uppdrag var att under tre veckor analysera resultatet och komma med sina förslag på lösningar till de utmaningar kommunen står inför. TUR gjorde ett mycket bra jobb och deras rapport kommer presenteras här senare i höst. Några av deras förslag och tankar har redan börjat förändra verksamheten då ett matråd exempelvis kommer att starta på Torskolan.

Arbetet kommer att fortsätta för att skapa de bästa uppväxtvillkoren för våra barn och unga.

LUPP logotyp

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se