Akut - Ring 112

Om en olycka inträffar är det viktigaste att sätta sig själv och andra i säkerhet. Larma sedan genom att slå 112. Med nödnumret 112 kan du bland annat nå ambulans, polis och räddningstjänst genom ett enda telefonsamtal.

När du ringer 112 svarar alltid en SOS-operatör: ”SOS 112 – vad har inträffat?”

Förbered dig på att svara på följande:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat?
 • Vem är du och vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Operatören kommer att ställa en rad frågor till dig för att få en bild av situationen, så att rätt hjälp snabbt kan skickas till platsen.

Vid större olyckor kanske många ringer samtidigt och det kan ta längre tid att komma fram. Då är det viktigt att du inte lägger på luren och försöker ringa igen, då du förlorar din plats i kön.

Läs mer på 112.se (extern webbplats, nytt fönster)

Fakta om 112

Telefonnummer 112 är ett nationellt nödnummer. 112 fungerar dessutom i stora delar av EU. Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även mobiltelefoner.

Genom 112 når du:

 • Ambulans
 • Polis
 • Räddningstjänst/brandkår
 • Giftinformationscentralen
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande medmänniska
 • Jourhavande kurator
 • Socialjour
 • Tullen för narkotikatips
 • Sjöräddningen 
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se