Riktlinjer för bostadsförsörjning

 

Kommunen ansvarar för att planera för bostadsförsörjningen samt för planläggning och andra åtgärder som gör att bostäder kan byggas.

Kommunen ska enligt lag planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att leva i goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några bostäder. Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet.

»Riktlinjer för bostadsförsörjning
»Bostadsmarknadsanalys Torsås kommun

Senast uppdaterad 2019-02-14

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se