Ansökan om försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd sker i första hand genom att du ringer till oss, saknar du denna möjlighet kan du besöka vårt kontor och lämna dina kontaktuppgifter. Du får tala med en socialsekreterare i telefon som gör en preliminär bedömning av din rätt till försörjningsstöd samt svarar på eventuella frågor du har.

Om vi bedömer att du kan ha rätt till försörjningsstöd kommer du att kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare inom 10 arbetsdagar. En utredning påbörjas för att se om du uppfyller kraven för att ha rätt till försörjningsstöd och det är viktigt att du medverkar med de uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut.

Din socialsekreterare och du gör tillsammans upp en planering för hur du ska kunna försörja dig själv framöver, hur du följer denna blir tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar grund till eventuella kommande beslut om försörjningsstöd.
När din första ansökan är komplett har din socialsekreterare upp till 10 arbetsdagars handläggningstid, från och med din andra ansökan om försörjningsstöd är handläggningstiden upp till 5 arbetsdagar.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se