Kulturpris

Stadgar för Torsås kommuns Kulturpris

Kulturpriset är avsett som belöning till en eller flera personer som gjorts sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings verksamhet.

Kulturpriset ska tilldelas person/personer bostatta i Torsås kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med Torsås kommun.

Kulturpriset kan, om nämnden så finner, vara flera priser.

Kulturpriset delas ut vartannat år, jämna årtal.

Kulturpriset utdelas av Bildningsnämnden på nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Bildningsnämnden finner lämpligt.

Kulturpriset utdelas på grundval av förslag som kan lämnas av person, institution eller organisation.

Förslag ska lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj.

Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång.

Bildningsnämnden ska senast den 1 mars genom annons i ortspressen eller på annat sätt upplysa om möjligheterna till stipendium.

Bildningsnämndens beslut går ej att överklaga.


Senast uppdaterad 2013-09-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se