LSS och SFB (LASS), stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder, LSS, är en lag som skall tillförsäkra de som tillhör lagens personkrets goda levnadsvillkor. Lagen skall kompensera personer med funktionshinder deras handikapp så att de kan leva på så normala livsvillkor som möjligt.

Inom LSS talas om tre personkretsar som har rätt till insatser:

1. Personer som har en utvecklingsstörning eller autism
2. Personer som genom förvärvad hjärnskada har en begåvningsnedsättning som leder till betydande svårigheter
3. Personer som har andra varaktiga och stora funktionshinder som ger betydande svårigheter i det dagliga livet och som ger ett omfattande behov av stöd

I lagen anges tio specificerade insatser.

1. Personlig assistent
2. Ledsagarservice
3. Biträde av kontaktperson
4. Avlösarservice i hemmet
5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
6. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
7. Boende i familjehem
8. Bostad med särskild service
9. Daglig verksamhet
10. Rådgivning och personligt stöd

Ansökan om insatser lämnas till LSS-handläggare

Besök gärna HRK Habilitering>>

 

Kontakt

Tf områdeschef
Åse Wärnlund
 
Tfn: 0486-338 15
E-post: Åse Wärnlund
 

Socialförvaltningen
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se