Trafikverket underhåller Ölandsbron mellan 19 mars och 18 juni

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från den 19 mars till den 18 juni 2018. Arbetet innebär att vi genomför reparationer av kantbalkar, broisolering och katodiskt skydd.

För att vi ska kunna utföra åtgärderna och skapa en säker miljö behöver vi stänga av körfält och sänka hastigheten. Enbart ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är körförbud för långsamtgående fordon under pendlartider mellan klockan 06-09 och 15-18.

Körfält för kollektivtrafik underlättar pendling över bron

För att underlätta pendling över bron finns det ett tillfälligt körfält från och med 19 mars som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir således smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt. Vi kommer inte att utföra något trafikstörande arbete under sommarveckorna, vecka 25 till 35 samt under Skördefesten vecka 39. Trafikanter kan således ta sig fram smidigt under dessa perioder.

Kontakt

Hemsida www.trafikverket.se/vialskarolandsbron
Johan Wesley, projektledare som nås via Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921

2018-04-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se