Torsås duktiga på service via telefon och e-post

Telefon

Torsås kommuns servicenivå avseende hantering av telefoni- och e-postkontakter är bra enligt en färsk undersökning gjord av Profitel. I mätningen som är gjord bland 126 av landets kommuner hamnar vi på plats 22.

Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarade på de frågor som ställdes. Undersökningen innehöll olika frågeställningar som exempelvis ”Får vi kontakt med sökt person eller funktion?”, ”Hur blir vi bemötta?”, ”Hur snabbt får vi svar?”.

Detaljerat resultat redovisas i dokumentet Servicemätning via telefon och e-post. (PDF)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet.

Fler undersökningar hittar ni på sidan Undersökningar och jämförelser.

2014-01-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se