Svensk flagga som gåva på Sveriges nationaldag 2014

Nationaldagen på Olssonska gården

Privatpersoner och föreningar kan ansöka om en svensk flagga till nationaldagen den 6 juni. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar senast sista vardagen i december 2013.

>> Läs mer på Länsstyrelsens hemsida där ni bland annat kan hämta ansökningsblanketter.

Blanketter finns även att hämta på Torsås bibliotek.

2013-10-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se