Många visade intresse för kommunens avloppsmässa!

Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

Välbesökt mässa i Torsås bygdegård

Torsås kommuns arbete med att se över de enskilda avloppen har pågått under många år. Nu har takten ökat, fler och fler måste åtgärda sina bristfälliga avloppsanläggningar.

Därför ordnade Samhällsbyggnadsförvaltningen en avloppsmässa i Torsås bygdegård under annandag påsk. Omkring 150 personer visade intresse genom att besöka mässan, lyssna på föreläsningar och ställa frågor till deltagande leverantörer och entreprenörer.

­- Det var otroligt roligt att så många passade på och tog chansen att delta under mässan. Många besökare visste sedan innan att deras avlopp inte räcker till för att klara av dagens krav, varav de tyckte detta var en bra möjlighet att få mer information. Att så pass många entreprenörer (12 st) samt leverantörer (8 st) av olika avloppslösningar även deltog gav besökarna chansen att knyta kontakter och ”klämma och känna” på plats. Vi handläggare fick även besvara många frågor där vi hoppas på att våra svar var till god hjälp för de som framöver kommer anlägga nya avloppsanläggningar, säger miljöinspektör Sara Kull.

Mer om mässan kan ni läsa på www.torsas.se/projekt.


Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

 

Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

 

Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

 

Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

 

Avloppsmässa i Torsås Bygdegård

Foto Sara Kull


2014-04-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se