Informationsmöte om fibersatsningen på landsbygden i Torsås kommun, 20/4

IP-Only bredband fiber

Härmed bjuder vi tillsammans med företaget IP-Only in till informationsmöte om fiberutbyggnad på landsbygden i Torsås kommun.

Stora delar av tätorterna har sedan tidigare tillgång till fiber men på landsbygden finns ännu ingen fiberinfrastruktur. Därför har vi nu tecknat en avsiktsförklaring med företaget IP-Only för att möjliggöra en snabbare bredbandsutbyggnad och för att få ner anslutningsavgifterna.

Mer om detta kommer vi att informera om på mötet där ni även får möjlighet att ställa era egna frågor.

Datum och klockslag:
2017-04-20, 19.00

Plats för evenemang:
Folkets hus, centrumbiografen, Torsås

2017-04-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se