Höga vattennivåer

Redigerad_vatten

Den senaste tidens regn och snösmältning har lett till höga vattennivåer i sjöar och vattendrag, vilket vi kan se längs med de vattendrag vi har i kommunen.

Enligt senaste prognosen från SMHI, https://www.smhi.se/  kommer nivåerna att kulminera under lördagen.

 

Vi vill uppmana fastighetsägare att se till sina källare, grunder och dagvatten på sin fastighet. Om du drabbas av vatteninträngning i fastigheten ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få hjälp.

 

Exempel på tips på vad du kan göra för att skydda dig

 

Länsförsäkringar Kalmar

 

Villaägarna - fakta om översvämningar förebyggande åtgärder 

 

När en akut situation uppstår, exempelvis där det finns risk för att fastighetens värmesystem slås ut till följd av vatteninträngning ringer du SOS Alarm, 112.2018-01-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se