Henrik Juel ny VD för Torsås Fjärrvärmenät AB

Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Henrik Juel efterträder Martin Storm som VD för Torsås Fjärrvärmenät AB från och med 2017-04-10. Henrik arbetar även inom Torsås kommun som utredningsingenjör inom VA och Gata/park.2017-04-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se