Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018 är antagen.

VattenvårdsplanFram till juni 2014 var planen ute på samråd för att inhämta synpunkter på vattenvårdsplanen. I september presenteras vattenvårdsplanen för plangruppen. Den 15 december 2014 antog fullmäktige vattenvårdsplanen. Planen hittar du till höger.

 

Vi hoppas att planen ska inspirera och engagera oss alla att göra bra och roliga vattenåtgärder i våra vattendrag och kustvatten.

Använd planen som ett uppslag för idéer.

Åtgärderna  bidrar till att våra vatten uppnår god ekologisk status.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pernilla Landin

Tfn: 0486-331 87
E-post: Pernilla Landin

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se