Grisbäcken

Minska fosforläckage från åkermark.

Här hittar du mer om projektet Grisbäcken steg 2, om strukturkalkning, fosfordammar och sedimentfällor, filmer och viss dokumentation. Här kan ni även titta närmare på täckdiken och lerhaltskartor nära er. Göra om kartorna till styrfiler för er GPS.

Välkommen att botanisera. Hoppas ni får nytta av informationen.

 

Så snart mer uppföljning genomförts kommer den läggas ut här.

Ber om ursäkt på förhand för att våra egenproducerade filmer inte håller så hög standard, men vi har valt att lägga projektpengarna på åtgärder för att minska fosforläckage.

Lova projektLOVA projekt- Grisbäcken steg 2. Klicka på bilden så kan ni läsa mer om projektet, åtgärder som ingår, genomförda och kommande åtgärder.

 

 

 

 

Strukturkalkning Strukturkalkning är en av de åtgärder som ingår i LOVA projektet - Grisbäcken steg 2. Klicka på bilden så kommer du vidare för att läsa mer men också för att se filmer hur kalkningen gick till, YouTubefilmer och övrig matnyttig information

 

fosfordammFosfordamm/sedimentsfälla, de som är med i projektet och som genomför strukturkalkning har även åtagit sig att genomföra kompensations-åtgärder. Fosfordamm/ sedimentfälla är en av av                                    dessa kompensationsåtgärder. Klicka på bilden                                           för att läsa mer.

Google Earth, världen Google Earth, är du intresserad att se vilken information som finns om ditt närområde eller vill du ladda ner underlaget? Klicka vidare på bilden och följ instruktionen.

 

 

 

 

Kontakt

Pernilla Landin

Tfn: 0486-331 87
E-post: Pernilla Landin

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Strukturkalkning

Fosfordammar

Markkartering

Tvåstegs dike

Använd sökmotorn och sök på orden ovan så får du många fler träffar och kan läsa vidare.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se