Fjäril på blomma

Projekt

Torsås kommun genomför regelbundet projekt med olika fokusområden. Det som kännetecknar ett projekt är att de är tidsbegränsade. På denna sidan presenteras kommunens pågående och senaste slutförda projekt.

Pågående projekt

» Hållbarhetsveckan                                                                                                                                                                                                              
» Grisbäcken steg 2

Slutförda projekt
» Magasinera och fördröja – ett helhetsgrepp (LOVA projekt)

» Skogens vatten, 16 september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Vattenråd

 Vattenråd 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se