Miljöpris

Miljöpris 2014


Miljöpriset 2014* gick till Karl-Gustaf "Kåge" Eklund miljoepris2015för sitt arbete i Torsås kustmiljögrupp med motiveringen:

"Karl-Gustav Eklund andas och tänker vatten. Han är pristagaren som med sitt stora engagemang och handlingskraft i Torsås kustmiljögrupp, arbetar för och sprider budskapet om ett bättre vatten i Torsås kommun. ”Kåge:s” signum är engagemang, samverkan, strukturerad, välformulerad, och som visionär med sitt arbete bidrar till att vattenåtgärder av olika slag genomförs."


2013

Miljöpris 2013 Miljöpris 2013 tilldelades Lena Ovesson, Spring system med följande motivering:  

"En eldsjäl som brinner för både kommuninvånares välmående samt en företagsutvecklande region där ett ambitiöst miljöarbete sätts i fokus, med målet ” en hållbar framtid” i sikte. Ett föredöme för andra företag och invånare.

Lena Ovesson, Spring System – ett bevis på att ingenting är omöjligt!"

2012

Ajne FredrikssonMiljöpris 2012 tilldelades Ajne Fredriksson, Påboda, för sitt arbete med anläggning av vackra våtmarker och i dess omgivning lägga om skogsmark till betesmark med enstaka lövträd.

Båda våtmarkerna är omgivna av ett vackert backlandskap, dels med gamla betes- och odlingsmarker och dels med ovan nämnda skogsmark som omvandlats till betesmark. I området finns också enstaka fornlämningar.

Med ett gediget arbete har ett livsverk skapats, ett öppet kulturlandskap med hög biologisk mångfald. Området betas nu av amkor med kalvar samt ungdjur som effektivt håller ner växtligheten kring våtmarkerna.

2011

Miljöpriset 2011 tilldelades Jarl Gustafsson med följande motivering: "Glosebodha Timmergård, vilken möjliggjort ett återskapande av klassiskt kulturlandskap med en hög biologisk mångfald i hag-och skogsbetande natur inramat med vattenspegel och gärdsgård av småländsk karaktär. Med  byggnader som för tanken till tider då Nils Dacke satte området på den historiska kartan."

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se