Välkommen till Quiculum

Skolans administrativa system

 

E-tjänster för grundskola och grundsärskola  inom Torsås kommun.

 

 

Grundskola och Grundsärskola

Du som har barn i grundskolan kan frånvaroanmäla ditt barn samt kontrollera registrerad närvaro/frånvaro. Du kan också se ditt barns klasslista och elevdokumentation. Om några uppgifter i närvaro/frånvaro inte stämmer kontaktar ni klassföreståndare/mentor.

 

Kontaktuppgifter

I Quiculum ändrar du själv telefonnummer och e-postadress. Vi skulle önska att när ni loggar in för första gången också kontrollerar era kontaktuppgifter och uppdaterar dem om det behövs.

 

Säker inloggning

I Quiculum loggar du in med e-legitimation. Klicka på länken nedan för inloggning (vårdnadshavare väljer skola, och sedan logga in med BankID).  

 

Klicka här för inlogg till Quiculum

 

Du kan även sjukanmäla ditt barn via:

Telefon till 0486-12 11 20 (talsvar)

Via Quiculums app som ni laddar ner via Google Play eller via App Store

 

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt
och före klockan 07.55.

 

Har du frågor om systemet eller andra klicka på länken nedan:

Support till Quiculum

 

Systemförvaltare för Quiculum är Rose-Marie Eriksson,
telefon 0486-334 14, e-post 
rose-marie.eriksson@skola.torsas.se

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-16

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se