God man, förvaltare

Du som inte själv klarar av att tillvarata dina rättigheter eller har svårt att sköta din ekonomi kan få hjälp av en God man eller en förvaltare.

Det kan vara hög ålder, sjukdom, psykisk störning, handikapp eller någon annan orsak som gör att du inte kan bevaka din rätt, hantera dina skyldigheter, förvalta din egendom.

För dig som har de här behoven av hjälp kan få god man, förvaltare eller förmyndare utsedd av Överförmyndarnämnden.

Handläggare är Ann-Katrin Wahldorfsson och hon är på plats i Torsås kommunhus på måndagar klockan 9.00 – 15.00.

Vad gör en god man eller förvaltare

Förvaltare
En förvaltare utses av överförmyndarnämnden till någon som av olika skäl, som ålder, psykisk sjukdom, handikapp eller annan orsak, inte kan ta hand om sin ekonomi, fastigheter eller på annat sätt ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter.

Att utse en förvaltare är en åtgärd som kan genomföras mot den enskilda personens vilja. Det innebär att huvudmannen helt förlorar sin rätt att själv bestämma i de områden som omfattas av förvaltarskapet.

God man
Uppdraget som god man kan vara mer eller mindre begränsat. I uppdraget kan ingå att sköta huvudmannens ekonomi, att bevaka huvudmannens rättigheter och att sörja för att huvudmannen får god vård och omsorg.

Fler Gode män och förvaltare behövs
Vi är i behov av personer som vill åta sig uppdrag som god man eller förvaltare. Om du känner att den här uppgiften skulle vara stimulerande ber vi dig ta kontakt med oss som arbetar på Överförmyndarnämndens kontor.

 

Kontakt

Ann-Katrin Wahldorfsson
Överförmyndarhandläggare

På plats i Torsås måndagar 09.00 - 15.00

Telefontid:
Måndag - torsdag 10.00 - 12.00
Tfn: 0481-452 20

E-post Ann-Katrin Wahldorfsson
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Läs mer om God man och Överförmyndare på vår samarbetspartner Nybro kommuns hemsida.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se