Föreningsledarstipendium

Stadgar för Torsås kommuns Föreningsledarstipendium

Föreningsledarstipendiet är avsett som belöning till en eller flera personer som gjorts sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings verksamhet.

Stipendiet ska tilldelas person/personer bostatta i Torsås kommun eller vars föreningsarbete har samhörighet med Torsås kommun.

Stipendiet kan, om nämnden så finner, vara flera priser.

Stipendiet utdelas av Bildningsnämnden som för sin bedömning av pristagare i erfordelig omfattning kan anlita särskild sakkunnig.

Stipendiet utdelas årligen på nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Kultur- och fritidsnämnden finner lämpligt.

Stipendiet utdelas på grundval av förslag som kan lämnas av person, institution eller organisation.

Förslag ska lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj.

Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång.

Bildningsnämnden ska årligen senast den 1 mars genom annons i ortspressen eller på annat sätt upplysa om möjligheterna till stipendium.

Bildningsnämnden beslut går ej att överklaga.

Senast uppdaterad 2015-03-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se